left

Yritykset ja korkeakoulut luovat yhdessä Päijät-Hämeeseen korkeaan biotalousosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa, joka edistää hiilineutraalia kiertotaloutta. 

Päijät-Hämeessä on runsaasti metsätalouden ja teollisuuden sivuvirtoja, joita on mahdollista hyödyntää nykyistä paremmin. Lahden kaupungin ekosysteemisopimuksen tavoitteena on rakentaa alueelle materiaalikiertojen keskus, jonka syntymistä tämä projekti edistää. Projektissa muodostetaan yritysklustereita, joiden liiketoiminta perustuu biomassojen, erilaisten kuitumateriaalien sekä biomassapohjaisten jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen, prosessointiin ja näistä saatavien tuotteiden loppukäyttöön. 

Projektissa tuodaan yhteen eri toimialoja edustavat yritykset sekä korkeakoulut niin, että korkeakoulujen kiertotalousosaaminen, tutkimus, opetus, infrastruktuuri ja pilotointiympäristöt auttavat yrityksiä kehittämään ja monipuolistamaan liiketoimintaansa. Yhdessä on mahdollista luoda huippuluokan innovaatioita ja kansainvälistä liiketoimintaa.

Projekti on yhteishanke, jossa LUT vastaa biomassaklusterista ja LAB biohiiliklusterista. Projektin kolmas toimija, Lahden kaupungin kehitysyhtiö Ladec, on liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija. 

 

 

Tietoja projektista:
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Hanke: Materiaalikiertojen liiketoimintaklustereiden vahvistaminen, 1.3.2023-28.2.2025
Toimintalinja: Hiilineutraali Suomi
Erityistavoite: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
 

right

Projektin toteutusaika:
1.3.2023-28.2.2025

Projektin rahoitus:
Uudenmaan liitto, Euroopan unionin osarahoittama

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on 
• lisätä teollisuuden innovaatioita, investointeja ja pk-sektorin työpaikkoja
• kasvattaa osaamispääomaa ja lisätä demonstraatioita
• vahvistaa Lahden seudun vetovoimaa biotalouden alalla toimivien yritysten keskuudessa

Ota yhteyttä

Kumppanit