Kuvaus

left

Metal-organic framework (MOF) – rakenteet muodostuvat metallikeskuksista, joita ympäröivät orgaaniset ligandit. Kiinnostavia näistä materiaaleista tekee niiden erittäin suuri ominaispinta-ala sekä huokoisuus ja rakenteiden muunneltavuus sovellusten mukaisiksi. MOF:ien käytännön sovelluksia hidastavat kuitenkin niiden epästabiilisuus sekä hyvin hienojakoisen jauheen hankala käytettävyys. Siksi onkin ehdotettu ja tutkittu useita menetelmiä MOF-kiteiden kiinnittämiseksi erilaisille pinnoille kuitenkin pitäen MOF:ien tärkeät ominaisuudet ennallaan. Tässä projektissa MOF-kerroksia kasvatetaan 3D-tulostuksella optimaalisiksi tuotettujen substraattien pinnoille, jolloin saadaan räätälöytyjä uusia materiaaleja kohdesovelluksiin. Hankkeessa tutkitaan vesiympäristöön liittyviä tärkeitä sovelluksia kuten metallien talteenotto, radioaktiivisten nuklidien poistaminen, veden sitominen, suolan poisto ja katalyyttinen märkähapetus.

right

Projektin rahoitus:

Suomen Akatemia

Projektin toteutusaika:

1.9.2020-31.8.2025

Henkilöstö

Julkaisut

Yhteistyökumppanit

Liittyvät projektit