left

Muovien ja erityisesti mikromuovien yleisyys ympäristössä on herättänyt ennennäkemättömän suuren huolen yhteiskunnassa yleisesti ottaen, koska sillä on seurauksia ympäristölle ja siihen liittyviä riskejä ihmisten terveydelle. Tässä hankkeessa (MicroPoly) tutkimme mikrolevien ja synteettisten polymeerien välisiä vuorovaikutuksia ja sitä, miten synteettiset polymeerit voivat vaikuttaa mikrolevien biopolttoainetuotantomahdollisuuksiin. MicroPoly-hankkeen odotetaan täyttävän tietämyspuutteet, jotka koskevat pysyvien synteettisten polymeerien ympäristökäyttäytymistä.

right

Tavoitteet

Tämän hankkeen (MicroPoly) yleistavoitteena on ymmärtää, miten synteettiset polymeerit vaikuttavat leväpopulaation dynamiikkaan ja mikrolevien mahdollisuuksiin biopolttoaineiden tuotannossa.

Yhteystiedot