left

RELE-hankkeessa tehostetaan vanhojen kiinteistöjen energiatehokkuutta, kehitetään kaupunkimalleja energianhallintaan, edistetään alueellista kestävyyttä, valmistaudutaan tulevaan lainsäädäntöön ja parannetaan energiaosaamista. Suomessa on runsaasti vanhoja julkisia kiinteistöjä, jotka kaipaavat energiatehokkuuden parantamista. EU:n 55-valmiuspakettiin kuuluva uusi energiatehokkuusdirektiivi (EED 2012/27/EU) asettaa vaatimuksia julkisten kiinteistöjen energiatehokkuudelle. Energiatehokkuutta on mahdollista parantaa peruskorjauksin, mutta rahoitus voi olla haasteena. Tarvitaan ratkaisuja, joilla energiatehokkuutta saadaan tehostettua ilman mittavia investointeja.

right

Tavoitteet

Projektin päätavoitteet ovat:

  1. Optimoida vanhojen kiinteistöjen energiatehokkuutta kysynnänjouston ja uusien teknologioiden avulla.
  2. Luoda tarvittavaa tietoa ja analyyseja energiatehokkuuden ja päästöjen ohjaamiseksi ja seuraamiseksi.
  3. Luoda Heinolan Vierumäelle yleistettävä malli, joka tukee energiatehokasta yritystoimintaa ja kestävää toimintaa.

Liittyvät projektit

  • Public-Private Partnership kiinteistöjen energiatehokkuusinvestoinneissa ja niiden rahoituksessa
  • Hiilineutraali yrityspuisto

Yhteystiedot

Kumppanit