left

Fossiilisten polttoaineiden laajamittainen käyttö on aiheuttanut huomattavia tuhoja ympäristössä ja johtanut monien luonnonvarojen nopeaan ehtymiseen, ilmaston lämpenemiseen sekä veden, ilman ja maan saastumiseen. Kansalaisten kasvava tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja muista ympäristökysymyksistä on johtanut vaatimuksiin uusiutuvaan energiaan perustuvien puhtaiden ja kestävien ratkaisujen kehittämisestä. Onnistunut siirtyminen fossiilisesta taloudesta uusiutuvaan energiaan perustuvaan kiertotalouteen johtaa yhteiskuntaan, jossa ei juurikaan ole fossiilisia hiilipohjaisia tuotteita ja palveluja ja fossiilinen hiili kulutustavaroissa korvataan kestävästi tuotetulla hiilellä. Vedyllä voi olla merkittävä rooli fossiilisista polttoaineista irtautumisessa maailman energiahuollossa ja se saa yhä enemmän huomiota energiasiirtymän edetessä.

right

Projektin toteutusaika:
1.2.2023-31.12.2024

Projektin rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
 

Euroopan unionin osarahoittama

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on edistää siirtymää hiilineutraaliuteen Etelä-Karjalassa ja monipuolistaa energiatuotantoa hyödyntämällä uuden sukupolven vesielektrolyysiteknologioita vedyn tuottamiseksi uusiutuvalla energialla innovatiivisessa yhteistyössä yritysten kanssa. Erityistavoitteina on kehittää uusia katalyyttisiä materiaaleja vesielektrolyysiin ja hyödyntää 3D-tulostusta vedyn tuottamisen energiatehokkuuden parantamiseksi. Hankkeessa selvitetään myös kehitettyjen ideoiden sovelluslähtöistä kehittämistä ja kaupallistamispotentiaalia. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan energiatoimitusten turvaamiseen liittyviä ongelmia, millä on suuri merkitys talouden toipumiselle pandemiasta. Tällä hetkellä huolta aiheuttavat myös vaikea poliittinen tilanne ja maakaasun hinnan nousu.

Hankkeen tulokset edistävät Etelä-Karjalan alueen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja vähentää riippuvuutta ostetusta energiasta lisäämällä edelleen uusiutuvan energian käyttöä. Hankkeessa korostetaan energiajärjestelmän uusia ratkaisuja, uusia prosesseja, muuntoteknologioita, energian varastointia ja sähköverkon integrointia. Hanke edistää tutkimuslaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä ja tukee yritysten verkostoitumista, jotta hankkeen tulokset ovat yritysten hyödynnettävissä. Toteutuessaan hanke voi tuoda alueelle lisää työpaikkoja. Paikallisen talousrakenteen kestävää kehitystä edistävät uusi liiketoiminta, uudet tuotteet ja yritysten verkostoituminen.

Contact information

Partners