left

PFAS-aineet (per- ja polyfluoroalkyyliyhdisteet), jotka tunnetaan myös nimellä "ikuisuuskemikaalit", ovat suuri joukko tuhansia synteettisiä kemikaaleja, joita on havaittu vesistöissä. PFAS-yhdisteiden pysyvyys, biokertyvyys ja myrkyllisyys ympäristössä huolestuttavat yhä enemmän maailmanlaajuisesti, ja PFAS-yhdisteiden aiheuttaman pilaantumisen torjumiseksi tarvitaan kiireellisiä ratkaisuja. Tässä hankkeessa pyrimme kehittämään kehittyneitä funktionaalisia materiaaleja PFAS-yhdisteiden tehokkaaseen poistamiseen vedestä, mikä tarjoaa vankan käsittelytekniikan PFAS-yhdisteiden poistamiseksi.

right

Tavoitteet

Hankkeen yleistavoitteena on kehittää erittäin tehokkaita funktionaalisia materiaaleja PFAS-yhdisteiden poistoon vedestä. Hankkeesta saadut tulokset ja tieto tarjoavat hyödyllistä ja tarpeellista tietoa, jonka avulla voidaan parantaa ymmärrystä PFAS-yhdisteiden käsittelystä kehittyneiden funktionaalisten materiaalien avulla.

Liittyvät projektit

Yhteystiedot