left

Willatus-hankkeen tavoitteena on vaikuttaa merkittävästi suomalaisen lampaanvillan käytön resurssitehokkuuden lisäämiseen sekä suomalaisen villantuotannon kustannustehokkuuden kasvattamiseen tuottamalla uutta tietoa villan sisältämien yhdisteiden (lanoliini ja keratiini) talteenottomahdollisuuksista ja käyttömahdollisuuksista.

right

Projektin rahoitus 
Euroopan aluekehitysrahasto 

Projektin toteutusaika
1.9.2021 – 31.8.2023

 

Projektin kuvaus

Suomessa tuotetusta lampaanvillasta arviolta 50–70 % päätyy hävitettäväksi jätteeksi. Lisäksi suomalainen villa rahdataan ulkomaille pestäväksi. Hankkeen tarkoituksena on lisätä suomalaisen lampaanvillan ja sen tuotannon resurssi- ja kustannustehokkuutta tutkimalla jätevillalle uusia käyttömahdollisuuksia ja luoda mahdollisuudet kotimaiselle villankäsittelykejulle, jolloin villan pesu ja arvokkaiden yhdisteiden talteenotto tapahtuisi Suomessa.

Projektin tavoitteet

Tuottaa uutta tietoa villan sisältämien yhdisteiden (lanoliini ja keratiini) talteenottomahdollisuuksista ja käyttömahdollisuuksista. Hankkeessa kehitetään myös kustannustehokas erotusprosessi jätevillan keratiinin ja lanoliinin talteenottoa varten sekä tehdään teknistaloudellinen selvitys jätevillan keräilyn ja prosessoinnin kannattavuudesta ja villan komponenttien jatkojalostuksesta korkeamman arvon tuotteiksi.

Willatus-hankkeen loppuseminaari 29.5.2023