left

Taiteen tekemisestä julkiseen tilaan on tulossa merkittävä ympäristöjen ja kaupunkikehittämisen muoto, mutta tällä hetkellä taiteilijoiden ja yhdyskuntasuunnittelijoiden suunnitteluprosessit etenevät usein erillisinä kokonaisuuksina, joissa ei huomioida toisen osapuolen näkökulmia tai tarpeita.  Mitä on tärkeää tietää ja osata, kun taiteilijat ja yhdyskuntasuunnittelijat kehittävät yhdessä tiloja, ympäristöjä ja alueita?

Yhdyskuntataidetta - monialaista prosessiosaamista julkisen taiteen ja yhdyskuntasuunnittelun yhteistyönä projektissa tunnistetaan kuvataiteilijoiden ja yhdyskuntasuunnittelijoiden osaamistarpeita liittyen julkisen taiteen tuottamiseen ja tilaamiseen. Tarpeiden pohjalta kehitetään monialainen täydennyskoulutus, jossa syvennetään yhdyskuntasuunnittelijoiden ja kuvataiteilijoiden osaamista yhteisen suunnitteluprosessin toteuttamisessa.

right

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on edistää ennakoivaa moniammatillista osaamisen tukemista ja monialaisten verkostojen syntymistä, luovaa osaamista ja luovien alojen työllisyyttä sekä ammatillista liikkuvuutta toteuttamalla koulutusta työelämässä toimiville asiantuntijoille. Koulutuksiin osallistetaan myös LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Täydennyskoulutuksesta ja siihen hakemisesta voit lukea Lisätietoa projektista -kohdasta.

LUT-yliopiston 'Innovatiiviset organisaatiot ja kestävä yhteiskunta' tutkimusryhmä

  • toteuttaa esiselvityksen julkisen taiteen tuottamisen haasteista ja kuntien taideohjelmista.
  • kartoittaa osallistujien osaamistason ennen ja jälkeen koulutuksen.
  • osallistuu suunnitteluun ja on mukana pedagogiikan kehittämisessä.
  • tarkastelee ja arvioi toimintaa ja reflektoi tuloksia.

 

Yhteystiedot

Kumppanit