left

Tämä projekti tutkii yritysten aktivismia yritysvastuun uutena muotona. Yritysaktivismissa yritykset ottavat kantaa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin aiheisiin brändien, kampanjoiden ja julkilausumien kautta ja sen keinoihin voi kuulua yritysten julkinen vastustus ja tottelemattomuus, jota olemassa olevat teoriat eivät vielä selitä kattavasti.

right

Projektin rahoitus 
Suomen Akatemia

Projektin toteutusaika
1.9.2020 – 31.8.2023

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on selittää yritysaktivismin tuomaa muutosta yritysten yhteiskunnallisessa roolissa, luoda teoriaa yritysten poliittisesta toiminnasta aktivisteina ja ymmärtää yritysten uutta roolia arvopolarisoituneissa yhteiskunnissa. Aineistoa kerätään neljässä Pohjoismaassa.

Julkaisut

Yhteystiedot