left

Virtaustekniikan tutkimusryhmä keskittyy energianmuuntoprosessien ja -koneiden tutkimukseen tavoitteena parantaa niiden suorituskykyä ja hyödynnettävyyttä energianmurroksessa. Tutkimusryhmän tutkimusmenetelmiä ovat kokeellinen ja laskennallinen virtausmekaniikka (CFD), energiamuuntoprosessien ja -koneiden mallinnus ja suunnittelu sekä prototyypit. Virtaustekniikan tutkimusryhmä on vastuussa virtaustekniikan, laskennallisen virtaustekniikan ja energianmuuntoprosessien ja -koneiden opetuksesta sekä tutkimuksesta.

right
left

Tutkimusaiheet 

 • Ideaaliset ja epäideaaliset virtaukset
 • Korkealämpötilalämpöpumput
 • Keskipakokompressorit
 • Orgaaninen Rankine kierto (ORC)
 • Lauhtuvat virtaukset turbokoneissa
 • Turbiinit ja kaasuturbiinit
 • Ylikriittinen Brayton kiertoprosessi
right

Tilat ja laitteistot

 • ORC kiertoprosessi
 • Lämpöpumppu kompressorien testiasema
 • Keskipakokompressorien testiasema
 • Ylikriittinen CO2 tutkimuslaite lämmönsiirron ja paisunnan tutkimukseen
 • Turbiinikaskadi
 • Matalan virtausnopeuden tuulitunneli
 • Kaasuturbiini opetuslaboratorio
 • Pumppu opetuslaboratorio

Henkilöstö

Julkaisut