left

Avoin tiede ja sen erilaiset toteutustavat, kuten tutkimusaineistojen avaaminen, avoin julkaiseminen, tutkimusprosessin ja -menetelmien avaaminen tuovat tutkijalle monia hyötyjä. Avoimuus lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja mahdollisuutta innovaatioihin. LUT-yliopisto on sitoutunut avoimuuden periaatteisiin omassa tutkimus-, kehitys- ja julkaisutoiminnassaan.

right
Niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä.

Kansallinen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025 ja linjaukset

LUT-yliopisto on allekirjoittanut kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020-2025.

Hyödynnämme avoimen toimintakulttuurin kehittämisessä julistuksen päämääriä täsmentäviä kansallisia avoimen tieteen strategisia periaatteita, tavoitteita ja toimintasuunnitelmia, jotka on koottu kansallisiin linjauksiin.

 

LUT-korkeakoulujen avoimuuden linjaukset

left

LUT-korkeakoulut (LUT-yliopisto ja LAB- ammattikorkeakoulu) ovat sitoutuneet avoimuuden periaatteisiin omassa tutkimus-, kehitys- ja julkaisutoiminnassaan. Avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä TKI-toiminnan vastuut ja toiminnot on suunniteltu ja resursoitu asianmukaisesti. LUT-korkeakoulut tekevät soveltuvin osin yhteistyötä avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä TKI-toiminnan edistämisessä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen politiikassa linjataan LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun avoimuutta tukevia käytännön toimia.

LUT-korkeakoulujen yhteinen avoimen tieteen ja tutkimuksen politiikka on hyväksytty ensimmäisen kerran 2019 ja päivitetty 26.8.2020.

LUT-yliopiston tutkimusdatapolitiikka

left

LUT-yliopiston tutkimusdatapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämistä, tallentamista, käyttöä ja hallintaa koskevia yliopistotason periaatteita ja linjauksia.

Tutkimusdatapolitiikka on hyväksytty 14.10.2016.

Tiedejatutkimus.fi -palvelu

Hae tietoa mm. tutkimuksesta, tutkijoista, aineistoista Suomessa.

Kansallinen avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen koordinaatio, julistukset, linjaukset, koulutusmateriaali ja työryhmät