left

Avoin tiede ja sen erilaiset toteutustavat, kuten tutkimusaineistojen avaaminen, avoin julkaiseminen, tutkimusprosessin ja -menetelmien avaaminen tuovat tutkijalle monia hyötyjä. Avoimuus lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja mahdollisuutta innovaatioihin. LUT-yliopisto on sitoutunut avoimuuden periaatteisiin omassa tutkimus-, kehitys- ja julkaisutoiminnassaan.

right
Niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä.

Kansallinen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025 ja linjaukset

LUT-yliopisto on allekirjoittanut kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020-2025.

Hyödynnämme avoimen toimintakulttuurin kehittämisessä julistuksen päämääriä täsmentäviä kansallisia avoimen tieteen strategisia periaatteita, tavoitteita ja toimintasuunnitelmia, jotka on koottu kansallisiin linjauksiin.

 

LUT-korkeakoulujen avoimuuden linjaukset

left

LUT-korkeakoulut (LUT-yliopisto ja LAB- ammattikorkeakoulu) ovat sitoutuneet avoimuuden periaatteisiin omassa tutkimus-, kehitys- ja julkaisutoiminnassaan. Avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä TKI-toiminnan vastuut ja toiminnot on suunniteltu ja resursoitu asianmukaisesti. LUT-korkeakoulut tekevät soveltuvin osin yhteistyötä avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä TKI-toiminnan edistämisessä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen politiikassa linjataan LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun avoimuutta tukevia käytännön toimia.

LUT-korkeakoulujen yhteinen avoimen tieteen ja tutkimuksen politiikka on hyväksytty ensimmäisen kerran 2019 ja päivitetty 26.8.2020.

LUT-yliopiston tutkimusdatapolitiikka

left

LUT-yliopiston tutkimusdatapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämistä, tallentamista, käyttöä ja hallintaa koskevia yliopistotason periaatteita ja linjauksia.

Tutkimusdatapolitiikka on hyväksytty 14.10.2016.

Kansallinen avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen koordinaatio, julistukset, linjaukset, koulutusmateriaali ja työryhmät

Tiedejatutkimus.fi -palvelu

Hae tietoa mm. tutkimuksesta, tutkijoista, aineistoista Suomessa.