left

Avoin tiede ja sen erilaiset toteutustavat, kuten tutkimusaineistojen avaaminen, avoin julkaiseminen, tutkimusprosessin ja -menetelmien avaaminen tuovat tutkijalle monia hyötyjä.

Avoimuus lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja mahdollisuutta innovaatioihin. LUT-yliopisto on sitoutunut avoimuuden periaatteisiin omassa tutkimus-, kehitys- ja julkaisutoiminnassaan.

right
Niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä.

LUT-korkeakoulujen avoimuuden linjaukset

LUT-yliopiston tutkimusdatapolitiikka

left

LUT-yliopiston tutkimusdatapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämistä, tallentamista, käyttöä ja hallintaa koskevia yliopistotason periaatteita ja linjauksia.

Tutkimusdatapolitiikka on hyväksytty 14.10.2016.

Tiedejatutkimus.fi -palvelu

Hae tietoa mm. tutkimuksesta, tutkijoista, aineistoista Suomessa.