left

Vuonna 2023 perustettu tutkimuslaboratoriomme keskittyy ideologiavetoisen viestinnän eri muotojen ja niiden pitkäaikaisen vaikutuksen tutkimukseen. Tutkimussisältömme kattavat muun muassa propagandan, disinformaation ja pehmeän vallan käyttämisen osana strategisesti ohjattua viestintää.

Tarkastelemme erityisesti nykyajan mediaympäristön dynamiikkaa ja sitä muokkaavia tekijöitä, kuten digitaalisten teknologioiden ja tekoälyn leviävää vaikutusta, mutta perustamme tutkimuksemme myös nykyisen ympäristön taustalla vaikuttavien kontekstuaalisten ja historiallisten vaikutusmekanismien ymmärtämiseen.

Painotamme vahvasti teoriavetoista lähestymistapaa, joka mahdollistaa syvemmän ymmärryksen ideologiasta, propagandasta ja disinformaatiosta sekä niiden dynaamisesta vuorovaikutuksesta.

Metodologisesti työmme perustuu kehittyvien laskennallisten menetelmien käyttöön, joita täydentävää monimenetelmällinen laadullinen tutkimus. Monitieteisen tutkimusryhmämme painopisteet keskittyvät neljään ensisijaiseen osa-alueeseen globaalin viestintätieteen alalla.

DPS-lab figure
right
24.4.2024 Konferenssi: Global communications, Propaganda and Disinformation

Lappeenrannan kampus, Auditorio 1316

Lue lisää

Tutkimusaiheet

Yhteistyössä

Tutkimusryhmän jäsenet

Dr. Cristiane Melchior

Tutkijatohtori

Luna Grimm

Doctoral Researcher

Jaehong Kim

Doctoral Researcher

Mikaela Peters

Vierailevat professorit ja muut tutkijat

Prof. Terhi Rantanen

Prof. Youna Kim

Prof. Joseph Raelin

Prof. Sunny Yoon

Associate Professor Chris Coleridge

Dr Iina Hellsten

Dr Emily Öhman

Dr. Keith B Wagner

Yhteistyössä seuraavien organisaatioiden tutkijoiden kanssa

Opinto-ohjelmat ja ryhmän teemoihin liittyvät kurssit