left

Tutkimus

Tutkimuksemme keskeisenä tarkoituksena on luoda kansainvälisesti merkittävää tutkimustietoa ja parempaa ymmärrystä eri tekijöistä ja mekanismeista, jotka vaikuttavat innovaatio- ja teknologiajohtamiseen, sekä kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja paremman päätöksenteon ja innovaatiotoiminnassa menestymisen tueksi.

right

Tutkimusaiheet

  • innovaatioprosessit
  • teollinen uudistuminen
  • kestävyys-orientoitunut innovaatiotoiminta
  • innovaatiotoiminta ja digitalisaatio
  • liiketoimintamallien kehitys
  • tuotekehityksen johtaminen
  • palveluinnovaatiot
  • tuote-palvelujärjestelmät
  • tietojohtaminen
  • ekosysteemit ja innovaatioyhteistyö

Tutkimusryhmän jäsenet

Tutustu myös