left

Tutkimushankkeissamme analysoimme esimerkiksi yksilöiden käyttäytymistä, asenteiden ja teknologian muutosta, yritysten toimintaa, politiikkatoimenpiteiden vaikutusta sekä eri tuotantoprosessien ympäristövaikutusten vähentämistä. Tutkimusaiheemme liittyvät esimerkiksi liikenteeseen, asumiseen, ruoantuotantoon, tekstiileihin, elektroniikkaan ja akkuistumiseen sekä kiertotalouteen. 

Kestävyysmuutoksen tutkimusryhmä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Lahdessa toimivaan tutkimusryhmään kuuluu 20 tutkijaa, jotka ovat taustaltaan muun muassa diplomi-insinöörejä, luonnontieteilijöitä ja yhteiskuntatieteilijöitä. Ryhmä on yksi Suomen merkittävimmistä kestävyystieteen keskuksista. 

Toimintamme perustuu systeemiymmärrykselle. Tieteiden välistä ja tieteen rajat ylittävää yhteistyötä korostavan lähestymistapamme ansiosta osaamme yhdistellä asioita, tunnistaa ilmiöiden skaalaa ja kytköksellisyyttä ja muodostaa kokonaiskuvaa tutkittavista ilmiöistä. Tuotamme yhteiskunnan käyttöön tietoa siitä, millaiset toimenpiteet edistävät kestävyysmurrosta, ja mitkä puolestaan vaikeuttavat sitä.

right

Tutkimusaiheet

Tutkimusryhmämme etsii vastauksia seuraaviin ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyviin avainkysymyksiin:

  • Miten voimme saavuttaa hyvän elämän kaikille planeetan kantokyvyn rajoissa?
  • Mitä fossiilisista polttoaineista ja ylikulutuksesta luopuminen tai luontokadon pysäyttäminen merkitsee yhteiskunnan eri osa-alueilla?
  • Millainen on oikeudenmukainen kestävyyssiirtymä, ja millaisia toimenpiteitä, teknologioita ja uusia ajattelun tapoja sen saavuttaminen edellyttää?

Julkaisut

Tyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Tekijä(t)
Leppäkoski Lauri, Lopez Gabriel, Uusitalo Ville, Nieminen Harri, Järviö Natasha, Kosonen Antti, Koiranen Tuomas, Laari Arto, Breyer Christian, Ahola Jero

Projektit

Tutkimusryhmän jäsenet