left

Tutkimusryhmän missiona on tehdä korkeatasoista ja kansainvälisesti arvostettua tieteellistä tutkimusta monikappaledynamiikan alueella.

Tutkimuksen painopistealueita ovat: 

  • monikappaledynamiikka
  • rakenteiden joustavuuden kuvaus
  • mekaaniset värähtelyt ja biomekaniikka

Tutkimusryhmä tarjoaa kotimaisille ja kansainvälisille yhteistyöyrityksille asiantuntijapalveluita sekä sovellettua tutkimusta.

Tutkimukselliset sovelluskohteet ulottuvat pyörivien sähkökoneiden, kuten tuulivoimageneraattoreiden, tutkimuksesta osteoporoosin ehkäisyä tukeviin sovelluksiin.

right

Jos video ei näy oikein, voit katsoa sen myös täältä.  

Globaalia koneosaamista

left

Tutkimusta tehdään tiiviisti aivan tieteen ja arjen rajapinnassa tarjoten ihmiskunnalle ja maapallolle konkreettisesti hyödyllistä tietoa ja osaamista.

Yksikkö on osallistunut useisiin suuriin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, joita ovat rahoittaneet mm. Tekes ja Suomen Akatemia.

Yksiköstä valmistuneet tekniikan tohtorit ovat menestyneet erinomaisesti teollisuudessa sekä yliopistoissa erityisesti koneiden dynamiikan, simuloinnin ja mallinnuksen sektoreilla.

Koneensuunnittelun tutkimusyksikkö tekee valtakunnallisen sekä kansainvälisen tason yhteistyötä tutkijavierailujen ja yhteisprojektien muodossa usean eri tutkimusryhmän kanssa. 

right

Tärkeimmät kansainväliset yhteistyökumppanit ovat

Ota yhteyttä

Tutustu myös