left

Lämpötekniikan laboratorio on kansainvälisesti tunnettu leijukerros- ja monifaasiprosessien mallinnusosaamisesta. Mallinnusosaaminen pohjautuu kahden vuosikymmenen kokemukseen tarkastella kiertoleijuprosessien monifaasi-ilmiötä virtauksen, reaktioiden ja lämmönsiirron osalta. Pitkän tutkimustoiminnan aikana on kehitetty ainutlaatuiset  mallinnustyökalut leijukerroksien tarkasteluun yhteistyössä teollisuuden ja kansainvälisen tutkimusverkoston kanssa. Näiden kehittyneiden työkalujen avulla uusien leijukerrosteknologiaan pohjautuvien prosessien toiminta-arvoja voidaan takastella ja arvioida tarkasti ja kustannustehokkaasti.

Lämpötekniikan tutkimusryhmä on vastuussa lämmönsiirron opetuskokonaisuudesta tutkinto-ohjelmissa.

right
left

Tutkimusaiheet

Keskeisiä tutkimusaiheita ovat ison mittakaavan hiilidioksin kaappausprosessien ja termisten konversioprosesssien mallinnus. Leijukerrosteknologia ja sen uudet sovellukset hiilidioksidin kaappauksessa ovat tutkimuksen painopiste- ja osaamisalueita. Nykyinen hankekokonaisuus pitää sisällään merkittävien päästölähteiden ja vaikeasti puhdistettavien teollisuusalojen, kuten sementin ja teräksen valmistuksen puhdistusteknologioiden ja -laitteiden mallinnustarkasteluja. Termisten konversioprosessien kohdalla tutkimus keskittyy prosessimallien kehittämiseen ja prosessien suorituskyvyn ennustamiseen osana laajempaa kokonaisuutta tuottaa uusiutuvia ja vähäpäästöisiä kemikaaleja sekä polttoaineita.

right

Tilat ja laitteistot

  • Kiertoleijuprosessin virtauskoelaite
  • Leijukerroksen reaktiivisuuskoelaite

Julkaisut

Tyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Tekijä(t)
Stanger Rohan, Wall Terry, Spörl Reinhold, Paneru Manoj, Grathwohl Simon, Weidmann Max, Scheffknecht Günter, McDonald Denny, Myöhänen Kari, Ritvanen Jouni, Rahiala Sirpa, Hyppänen Timo, Mletzko Jan, Kather Alfons, Santos Stanley

Projektit

Tutkimusryhmän jäsenet

Tutustu myös