Tutkimus keskittyy suorituskyvyn johtamisjärjestelmien, digitaalisten teknologioiden ja yritysten kestävän kehityksen integrointiin. Viime vuosina ryhmä on osallistunut tutkimusprojekteihin liittyen digitaaliseen transformaatioon ja kestävän kehityksen suorituskykyyn yrityksissä ja yhteiskunnassa.

Tutkimusaiheet

  • Suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen
  • Suorituskyvyn johtamisjärjestelmät
  • Palveluiden ja operaatioiden johtaminen
  • Digitalisaatio tuotannossa ja operaatioissa
  • Kestävät tuotantojärjestelmät
  • Yliopistoyhteistyön suorituskyvyn johtaminen

Viimeaikaisia julkaisuja

Viimeaikaisia projekteja

MORESIM – Modelling reality through simulation

MORE SIM tutkimusalustantavoitteena on kehittää tekniikoita, työkalupaketteja ja menetelmiä, joita tarvitaan uusien kestävien liiketoimintojen toteutuksessa. Simulointi on avainasemassa kun siirrytään kohti tulevaisuuden kestävää, nopeasti muuttuvaa ja verkottunutta teollisuutta. (https://moresim.fi/)

SANTTU - To reduce stress from machine & operator

SANTTU-projektissa keskitytään työkoneiden ja raskaan teollisuuden koneiden operaattoreiden avustavien järjestelmien kehittämiseen. Tämän avulla voidaan pienentää operaattorin kognitiivista kuormitusta sekä laitteeseen kohdistuvia rasituksia, jolloin koneiden elinikää, käytettävyyttä sekä tuottavuutta voidaan parantaa.

AITOC - Artificial Intelligence supported Tool Chain in Manufacturing Engineering

AITOC-projektin tavoitteena on kehittää valmistustekniikan integroitu työkaluketju, joka tukee aikaisempien päätösten tekemistä. Työkaluketju tukee vaatimusten formalisointia ja automatisoitua analysointia; prosessisuunnitelmien, simulaatiomallien ja ohjeiden tietokoneavusteista luomista; ja ohjelmistotuettujen asettelujen luomista.

Tutkimusryhmän jäsenet

Tutustu myös