Antti Ahola

Antti Ahola
Tutkijatohtori
Mechanical Engineering
LUT School of Energy Systems
Lappeenranta
Research areas
Konetekniikka
Materiaalien mekaniikka

Esittely

TkT Antti Ahola toimii tutkijatohtorina teräsrakenteiden tutkimusryhmässä. Hänen tutkimuksensa ja osaamisensa keskittyy hitsattujen liitosten väsymislujuuteen, mutta hän työskentelee monipuolisesti teräsliitosten ja -komponenttien suorituskykyyn liittyvissä tutkimusprojekteissa ja tutkimusalaan liittyvässä opetuksessa. Lujien ja ultralujien terästen ominaisuudet ja suorituskyky ovat tutkimuksen keihäänkärkiä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää kehittää ja  analyysi- ja laskentamenetelmiä hitsattujen liitosten ja komponenttien väsymislaskentaan, jotka mahdollistavat väsymisvaurioilmiön ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisen, ja rakennekomponenttien rakenteellisen elinkaaren arvioinnin. LUT-yliopistossa kehitetty 4R-menetelmä, joka ottaa huomioon kvantitaviisesti jäännösjännitykset, materiaalin lujuuden, hitsauslaadun ja kuormitustilan, on pääasiallinen menetelmä, jota tutkimuksessa kehitetään.

Muualla verkossa