Antti Ahola

Antti Ahola
Tutkijatohtori
Mechanical Engineering
LUT School of Energy Systems
Lappeenranta
Research areas
Konetekniikka
Materiaalien mekaniikka

Esittely

TkT Antti Ahola toimii tutkijatohtorina teräsrakenteiden tutkimusryhmässä. Hänen tutkimuksensa keskittyy erityisesti lujien ja ultralujien terästen käytettävyyteen ottaen huomioon erityisesti hitsausliitosten vaikutukset suorituskykyyn. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää laskenta- ja analyysimenetelmiä hitsiliitosten väsymislaskentaan, jotka mahdollistivat väsymisvaurion, sekä siihen oleellisesti vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisen ja kvantitatiivisen huomioonottamisen LUT-yliopistossa kehitetyllä 4R-menetelmällä. Aktiiviset tutkimusprojektit keskittyvät erityisesti muuttuva-amplitudisen kuormituksen huomioonottamiseen lujissa laivaterässovelluksissa sekä numeeristen simulaatiomallien hyödyntämiseen hitsiliitosten materiaali- ja geometriamallien sekä väsymisen määrityksessä.

Muualla verkossa