left

Termodynamiikka on tieteenala, jossa tutkitaan erilaisten systeemien ja ympäristön vuorovaikutusta. Pääosassa ovat energian eri muodot sekä termodynamiikan lait, joista 1. pääsääntö kertoo energian häviämättömyydestä ja 2. pääsääntö määrittää prosessin suunnan ja erilaisten energianmuuntoprosessien maksimihyötysuhteen. Termodynamiikan laboratorio tekee yhteistyötä tutkimuslaitosten, yritysten ja julkisen sektorin kanssa erityisesti energiatehokkuuteen ja energian kestävään käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 
Laboratorion tutkimuksessa erilaisia energiajärjestelmiä ja niihin liittyviä prosesseja tarkastellaan laaja-alaisesti partikkelitason ilmiöistä aina globaaleihin energiaresursseihin ja niiden järkevään hyödyntämiseen. Laboratorio vastaa teknillisen termodynamiikan perusopetuksesta.

right
left

Tutkimusaiheet

 • Alueellinen energiantuotantopotentiaali ja sen hyödyntämisen mahdollistavat infrastruktuurit
 • Hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja hyötykäyttöön liittyvät prosessit ja järjestelmät, P2X
 • Lämpövarastot ja lämpöpumput
 • Teollisuuden energianmuuntoprosessit
 • Kiinteistöjen ja yhdyskuntien energiajärjestelmät
 • Reaktiiviset monikomponenttivirtaukset
right

Tilat ja laitteistot

 • IV tekniikan laboratorio olosuhdetilalla (n. -20 C ... + 40 C)
 • LTO järjestelmien kokeellinen tutkimus
 • CO2 ilmaerotuskoelaite (DAC)
 • Faasimuutoslämpövarastokoelaite
 • Lämmönjohtavuuden määrittämisen koelaite

Projektit

Linkit

Tutkimusryhmän jäsenet

Tutustu myös