LUT Alumnitoiminta on LUT-yliopiston organisoimaa toimintaa, joka on suunnattu kaikille alumneillemme koulutusalasta riippumatta.

Tämän lisäksi erilaisilla alumniyhdistyksillä on merkittävä rooli alumnitoiminnan kokonaisuudessa. Ne tarjoavat monenlaisia tilaisuuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia omille jäsenilleen. Tutustu alumniyhdistysten toimintaan alla olevien linkkien kautta.