Nämä säännöt ovat voimassa 1.9.2019 alkaen. Kirjastolla on oikeus päivittää käyttösääntöjä tarvittaessa.

1. Kirjastot

LUT-tiedekirjasto on kaikille avoin korkeakoulukirjasto, jolla on kampuskirjastot Lappeenrannassa ja Lahdessa.

2. Käyttöoikeus ja asiakkuus

Kirjaston aineistot, palvelut, tilat ja laitteet ovat kaikkien näitä käyttösääntöjä noudattavien
käytettävissä. Palveluja ja tilojen käyttöä voidaan tarvittaessa rajoittaa. Jos asiakas ei noudata kirjaston käyttösääntöjä, hän voi menettää lainaus- tai muun käyttöoikeuden määräajaksi. Rekisteröityminen tapahtuu antamalla tarvittavat tiedot, jotka tallennetaan asiakasrekisteriin. Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkistaa kirjaston tietojärjestelmässä olevat, itseään koskevat tiedot. Tietosuojailmoitus on nähtävissä organisaation avoimella www-sivuilla.

Kirjastokortin saa kuvallisen henkilöllisyystodistuksen esittämällä. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Asiakas on vastuussa kortin käytöstä ja sillä lainatusta aineistosta. Jos kortti katoaa, siitä on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakkaalla on myös velvollisuus ilmoittaa muuttuneet tiedot kirjastoon (mm. nimi, osoite, sähköposti).

Kirjasto ei vastaa toimipisteidensä välineillä kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

3. Palvelut

Aineiston lainaaminen, uusiminen ja varauksen tai kaukolainapyynnön tekeminen edellyttää kirjastokorttia. Kirjaston tiloissa aineistoja voi käyttää lainaamatta. Kirjaston aukioloaikoina tiloja ja palveluja voi käyttää kuka tahansa. Kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella kirjasto on vain LUT Group -opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä.

Tiedekirjaston asiakas voi käyttää digitaalisia aineistoja (kuten kirjoja, lehtiä) lisenssi- ja käyttösopimusehtojen mukaisesti.

Kirjaston kokoelmilla on eripituisia laina-aikoja. Kirjasto pidättää itsellään oikeuden laina-aikojen muutoksiin ja lainausrajoituksiin. Jos aineistoa ei palauteta tai uusita ajoissa, asiakkaalta peritään voimassa olevan hinnaston mukaiset myöhästymismaksut.

Asiakas joutuu lainakieltoon, jos maksamattomien maksujen määrä ylittää hinnastossa ilmoitetun rajan. Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään muistutus. Palauttamattomasta aineistosta ja maksamattomista myöhästymismaksuista lähetetään viimeisen myöhästymisilmoituksen jälkeen lasku, joka on perintäkelpoinen. Myös kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava kirjaston hinnaston mukaisesti.

Järjestelmän tai verkkosivun käyttökatko tai muu tekninen häiriö uusimisyrityksen aikaan ei vapauta asiakasta myöhästymismaksujen maksamisesta. Tekniseksi häiriöksi luetaan myös erääntyvistä lainoista lähetettävä sähköposti tai muu sähköisin välinein lähetettävä ilmoitus, joka ei mene perille.

Aineistoa voi varata verkkopalvelussa. Saapuneesta varauksesta lähtee asiakkaalle ilmoitus. Asiakas ei voi varata itsellään lainassa olevaa aineistoa. Noutamatta jääneestä varauksesta voidaan periä varausmaksu.

Kaukopalvelu välittää asiakkaille aineistoa muista koti- ja ulkomaisista kirjastoista. Asiakkaalle välitetään alkuperäisenä tai jäljenteenä aineistoa, jota ei ole omissa kokoelmissa eikä seudun muissa kirjastoissa. LUT-tiedekirjasto voi rajoittaa kokoelmasta muille kirjastoille annettavia aineistoja. Kaukopalvelun kautta tilatut aineistot ovat tilaajan käytössä lähettäjäkirjaston asettamien ehtojen mukaan. Kaukopalvelusta peritään kirjaston hinnaston mukainen maksu.