Nämä säännöt ovat voimassa 7.2.2023 alkaen. Kirjastolla on oikeus päivittää käyttösääntöjä tarvittaessa.

1. Kirjastot

LUT-tiedekirjasto on kaikille avoin korkeakoulukirjasto, jolla on kampuskirjastot Lappeenrannassa ja Lahdessa.

2. Käyttöoikeus ja asiakkuus

Kirjaston aineistot, palvelut, tilat ja laitteet ovat kaikkien näitä käyttösääntöjä noudattavien käytettävissä. Palveluja ja tilojen käyttöä voidaan tarvittaessa rajoittaa. Jos asiakas ei noudata kirjaston käyttösääntöjä, hän voi menettää lainaus- tai muun käyttöoikeuden määräajaksi. Rekisteröityminen tapahtuu antamalla tarvittavat tiedot, jotka tallennetaan asiakasrekisteriin. LUTin ja LABin opiskelijat ja henkilökunta lisätään kirjaston asiakkaiksi automaattisesti, jotta he saavat korkeakoulunsa e-aineistot käyttöönsä.

LUTin ja LABin opiskelijat ja henkilökunta saavat digitaalisen kirjastokortin käyttöönsä Library Mobile -sovelluksen kautta. Myös perinteinen kirjastokortti on mahdollista saada kirjaston palvelupisteestä asiakaspalveluaikoina kuvallisen henkilöllisyystodistuksen esittämällä.

Muut asiakkaat saavat kirjastokortin täyttämällä asiakastietolomakkeen ja noutamalla kortin kirjaston palvelupisteestä asiakaspalveluaikoina. Korttia noudettaessa on esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Jos kortti katoaa, on siitä ilmoitettava välittömästi kirjastoon.

Asiakas on vastuussa kortin käytöstä ja sillä lainatusta aineistosta. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet tiedot kirjastoon (mm. nimi, osoite, sähköposti).

Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkistaa kirjaston tietojärjestelmässä olevat, itseään koskevat tiedot. Tietosuojailmoitus on nähtävissä organisaation avoimella www-sivuilla.

Kirjasto ei vastaa toimipisteidensä välineillä kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

3. Palvelut

Aineiston lainaaminen, uusiminen ja varauksen tai kaukolainapyynnön tekeminen edellyttää voimassa olevaa asiakkuutta. Kirjaston tiloissa aineistoja voi käyttää lainaamatta. Kirjaston aukioloaikoina tiloja ja palveluja voi käyttää kuka tahansa. Kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella kirjasto on vain LUT Group -opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä.

Tiedekirjaston asiakas voi käyttää digitaalisia aineistoja (kuten kirjoja ja lehtiä) lisenssi- ja käyttösopimusehtojen mukaisesti.

Kirjaston kokoelmilla on eripituisia laina-aikoja. Kirjasto pidättää itsellään oikeuden laina-aikojen muutoksiin ja lainausrajoituksiin. Jos aineistoa ei palauteta tai uusita ajoissa, asiakkaalta peritään voimassa olevan hinnaston mukaiset myöhästymismaksut. Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään muistutuksia.

Jos maksamattomien maksujen määrä ylittää hinnastossa ilmoitetun rajan, asiakas joutuu lainakieltoon. Syntyviä maksuja voi maksaa kirjautumalla Primoon. Kehotamme maksamaan kertyneet myöhästymismaksut ennen kuin asiakkuus päättyy tai asiakkuuden jatkuessa, seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Viimeisen myöhästymisilmoituksen jälkeen edelleen palauttamattomasta aineistosta ja maksamattomista myöhästymismaksuista voidaan lähettää lasku, joka on perintäkelpoinen. Myös kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava kirjaston hinnaston mukaisesti.

Järjestelmän tai verkkosivun käyttökatko tai muu tekninen häiriö uusimisyrityksen aikaan ei vapauta asiakasta myöhästymismaksujen maksamisesta. Tekniseksi häiriöksi luetaan myös erääntyvistä lainoista lähetettävä sähköposti tai muu sähköisin välinein lähetettävä ilmoitus, joka ei mene perille.

Aineistoa voi varata verkkopalvelussa. Saapuneesta varauksesta lähtee asiakkaalle ilmoitus. Asiakas ei voi varata itsellään lainassa olevaa aineistoa.

Kaukopalvelu välittää asiakkaille aineistoa muista koti- ja ulkomaisista kirjastoista. Asiakkaalle välitetään alkuperäisenä tai jäljenteenä aineistoa, jota ei ole omissa kokoelmissa eikä seudun muissa kirjastoissa. LUT-tiedekirjasto voi rajoittaa kokoelmasta muille kirjastoille annettavia aineistoja. Kaukopalvelun kautta tilatut aineistot ovat tilaajan käytössä lähettäjäkirjaston asettamien ehtojen mukaan. Kaukopalvelusta peritään kirjaston hinnaston mukainen maksu.