Erotusmenetelmiä teollisuuden eri aloille

left

Tutkimuksen perustana on fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden ymmärtäminen ja mallinnus.  Tätä tietoa sovelletaan erotusprosesseihin kuten adsorptioon, kiteytykseen, kromatografiseen erotukseen, membraanierotukseen ja painesuodatukseen. Näillä aloilla tutkimusta tehdään niihin erikoistuneissa tutkimusryhmissä:

•    Neste-kiinteä erotus

•    Membraanierotus

•    Kromatografia

•    Termiset yksikköoperaatiot

Tutkimusta tehdään kaivosteollisuuden, metallienjalostuksen, sellu- ja paperiteollisuuden, kemiateollisuuden, elintarviketeollisuuden, lääketeollisuuden ja tulevaisuuden biojalostamoiden sekä monien muiden alojen tarpeisiin.

right

Henkilöstö