Strategisia valintojamme, tieteellistä tutkimustamme, akateemista koulutustamme sekä yhteiskunnallista vuorovaikutustamme ohjaavat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin etsimme ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi.

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Toimintamme, koulutuksen ja tutkimuksen kautta edistämme YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Vaikutamme Trailblazer 2030 -strategiamme ja tutkimuksemme kautta ensisijaisesti seuraaviin tavoitteisiin:

Reitti kohti hiilinegatiivista LUTia

Jari Hämäläinen, LUT-yliopiston vararehtori, rehtoriaatin jäsen
Olemme nousseet ilmastoteoissa jo maailman yhdeksänneksi parhaaksi yliopistoksi. Tämä osoittaa, että ilmastotekoja painottava strategiamme toteutuu myös käytännössä. LUT on aidosti mukana ratkaisemassa maailman ilmastokriisiä.
Jari Hämäläinen
tutkimuksen vararehtori
left

Reitti kohti omaa tavoitettamme, hiilinegatiivista LUT-yliopistoa vuoden 2024 loppuun mennessä, muotoutuu hiilitasetta täsmentämällä ja Climate Action Planilla.

Edistämme tutkimuksen, koulutuksen, kampustoiminnan sekä sidosryhmätyön kautta Yhdistyneiden kansakuntien universaaleja kestävän kehityksen tavoitteita. LUT on sitoutunut tavoitteisiin, mistä osoituksena on:

  • Rehtorin SDG Accord -sitoumus, tehty helmikuussa 2020
  • Osallisuus Race to Zero -kampanjassa kesäkuusta 2021 alkaen
  • Sitoumus suomalaisten yliopistojen yhteisiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teeseihin osana Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifia
  • YK:n Global Compact -yritysvastuualoite, johon LUT hyväksyttiin mukaan maaliskuussa 2021
  • LUT-kauppakorkeakoulun sitoumus YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME), kesäkuusta 2015 alkaen
  • Green Office -sertifikaatti vuodesta 2012 alkaen
  • Strategiamme mukainen toiminta tavoitteiden eteen.

Yhteystiedot