Strategisia valintojamme, tieteellistä tutkimustamme, akateemista koulutustamme sekä yhteiskunnallista vuorovaikutustamme ohjaavat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin etsimme ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi.

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Toimintamme, koulutuksen ja tutkimuksen kautta edistämme YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Vaikutamme Trailblazer 2030 -strategiamme ja tutkimuksemme kautta ensisijaisesti seuraaviin tavoitteisiin:

Reitti kohti hiilinegatiivista LUTia

left

Reitti kohti omaa tavoitettamme, hiilinegatiivista LUT-yliopistoa vuonna 2024, muotoutuu hiilitasetta täsmentämällä ja Climate Action Planilla.

Edistämme tutkimuksellamme, koulutuksellamme, kampustoiminnallamme sekä sidosryhmätyössämme Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita. LUT on sitoutunut universaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, mistä osoituksena on:

  • Rehtorin SDG Accord -sitoumus helmikuussa 2020
  • Osallisuus Race to Zero -kampanjassa kesäkuusta 2021 alkaen
  • Osana Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifia LUT on sitoutunut suomalaisten yliopistojen yhteisiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teeseihin
  • LUT hyväksyttiin YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen maaliskuussa 2021
  • LUT-kauppakorkeakoulu on sitoutunut kesäkuusta 2015 alkaen YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME)
  • Green Office -sertifikaatti vuodesta 2012 alkaen.
Jari Hämäläinen, LUT-yliopiston vararehtori, rehtoriaatin jäsen
Olemme nousseet ilmastoteoissa jo maailman yhdeksänneksi parhaaksi yliopistoksi. Tämä osoittaa, että ilmastotekoja painottava strategiamme toteutuu myös käytännössä. LUT on aidosti mukana ratkaisemassa maailman ilmastokriisiä.
Jari Hämäläinen
tutkimuksen vararehtori

Yhteystiedot