Olemme kiteyttäneet tavoitteemme kestävän kehityksen ohjelmassa, jonka pohjalta arvioimme ja kehitämme toimintaamme. Kestävän kehityksen ohjelmamme pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Trailblazers 2030 -strategiaamme.

Laatujärjestelmämme varmistaa, että toimimme systemaattisesti ja läpinäkyvästi omaa toimintaamme jatkuvasti arvioiden ja parantaen. LUT-yliopiston laadunhallintajärjestelmä on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ulkoisen auditoinnin. Nyt voimassa oleva auditointi on voimassa 16.6.2027 saakka.

Avoimuuden linjauksessaan LUT-yliopisto sitoutuu noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita. Saavutettavuuselosteemme löydät täältä ja tietosuoja-tietoa täältä.

Eettiset toimintaperiaatteemme (Code of Conduct) varmistavat vastuullisen toiminnan kaikissa LUTin ja sen henkilöstön määräysvaltaan kuuluvissa päätöksissä. Eettiset toimintaperiaatteet takaavat jokaiselle tiedeyhteisömme jäsenelle tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Yliopisto on solminut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen.

LUT tuki vuonna 2019 Lappeenrannan ensimmäistä Pride-viikkoa.

LUT-konsernin henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä Opiskelijoiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma edistävät yhdenvertaisuutta ja pyrkivät ehkäisemään ja poistamaan syrjintää. Työ- ja opiskeluyhteisömme kaikkia jäseniä tulee kohdella kunnioittavasti.

Lue täältä, millaisia toimijoita konsernissamme on auttamassa ja ohjaamassa opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa.

Ylioppilaskunta LTKY:llä on suuri rooli opiskelijoiden edunvalvojana.

LUT on sitoutunut tutkijoiden eurooppalaiseen peruskirjaan sekä Euroopan komission hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteisiin ja tutkimusympäristömme jatkuvaan kehittämiseen. Tästä osoituksena LUTille on myönnetty HR Excellence in Research -laatuleima.

Vastuullisuusraportit

LUT raportoi toimintansa vastuullisuudesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi LUT-kauppakorkeakoulu raportoi toiminnastaan YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME)  -periaatteiden mukaisesti.

LUT-yliopiston vastuullisuusraportit

LUT-kauppakorkeakoulun PRME-vastuullisuusraportit

Vastuullisuus ulottuu kaikkeen sidosryhmäyhteistyöhömme, joten edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa ja sen läpinäkyvää raportointia. Esimerkiksi Lappeenrannan ja Lahden kampustilojen, -toimintojen ja energiatehokkuuden tavoitteet ovat samat kuin kiinteistöjen operoijilla, Suomen yliopistokiinteistöt Oy:llä (SYK) ja Isku Centerillä. LUT aloitti toimintansa uudella, energiatehokkaalla Lahden kampuksella elokuussa 2019.

Muita dokumentteja