left

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Edistämme teollisen tuotannon uudistumista digitaalisuudella, kiertotaloudella, uusilla materiaaleilla ja tehostetuilla prosesseilla. Systeeminen näkökulmamme tarjoaa järjestelmätason ratkaisuja muun muassa jätehuoltoon, kaupunkisuunnitteluun ja tuotannon johtamiseen.

Hyödynnämme kauppatieteet ja kuluttamistutkimuksen kestävien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Otamme ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden huomioon hankinnoissamme ja kampustoiminnoissamme. Julkaisemme kestävyysraporttimme vuosittain.

right
SDG12 Vastuullista kuluttamista