Maija Kuiri

Maija Kuiri
Opintoasioiden johtaja
Opintopalvelut, yhteiset
Opinto- ja kansainväliset palvelut
Lappeenranta