LUT Solar panels at a harbour
Julkaistu 29.3.2021
Päivitetty 17.5.2022

Aurinkosähköteknologia on kehittynyt voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Kehityksen ansiosta teknologian tosiasiallinen hinta on halvempi kuin hinta, mitä YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC käyttää malleissaan, joihin perustuen se laatii vuoteen 2050 ulottuvat skenaarionsa.

Kansainvälinen tutkijaryhmä julkaisi arvostetussa Joule-tiedelehdessä artikkelin, joka vahvistaa, että aurinkosähkölaitteistojen roolin tulisi olla tulevaisuuden kestävissä energiajärjestelmissä huomattavasti nykyistä vahvempi. LUT-yliopisto oli osa Aarhusin yliopiston johtamaa ryhmää, johon kuului tutkijoita USA:sta, Japanista ja Euroopasta.

"On syytä uskoa, että aurinkosähköteknologian hinnan nopea aleneminen jatkuu. Itse teknologiaa, sen integroimista energiajärjestelmiin, sekä saavutettavia synergiaetuja tutkitaan tällä hetkellä laajasti", sanoo apulaisprofessori Marta Victoria Aarhusin yliopistosta.

Tutkimusartikkelin laatimista johtanut Victoria jatkaa, että innovatiivisia tekniikoita, jotka voivat edelleen kiihdyttää tätä kehitystä, on valmisteilla.

"Näkemyksemme mukaan aurinkoenergia on tulevaisuudessa vielä halvempaa kuin nykyisin. Nykyiset mallit, joiden perusteella energiainvestointeja koskevia poliittisia päätöksiä tehdään, eivät ole tämän kehityksen kanssa linjassa."

Aurinkosähkön rooli aliarvioitu tulevaisuuden energiajärjestelmissä

Tutkimuksessa selvitettiin, miksi IPCC:n ilmastoraporttiensa pohjana käyttämät arviointimallit tyypillisesti aliarvioivat aurinkosähkölaitteistojen roolin tulevaisuuden energiajärjestelmissä.

Tutkijat tunnistivat tähän kaksi pääasiallista syytä. Ensiksi aurinkosähkön hinta oletetaan liian korkeaksi. Toiseksi tutkijat pitävät IPCC:n malleja liian varovaisina sen suhteen, kuinka suuri osuus uusiutuvan sähkön suoralla ja epäsuoralla käytöllä voisi olla koko energiajärjestelmässä.

"Useimpien IPCC:n käyttämien mallien tulokset perustuvat kustannusoletuksiin, joissa aurinkosähkön hinta vuonna 2050 on enemmän kuin tuhat dollaria asennettua kilowattia kohti. Suuren kokoluokan aurinkovoimalat ovat kuitenkin jo nyt huomattavasti edullisempia, ja kustannukset laskevat edelleen", toteaa Christian Breyer, LUT-yliopiston aurinkotalousprofessori ja yksi artikkelin kirjoittajista.

Power-to-X-ratkaisut ovat erittäin lupaavia

Vanhentuneet kustannusoletukset vääristävät tuloksia huomattavasti, sillä edullisen aurinkosähkön puuttuminen malleista kasvattaa kalliimman, uusiutumattomilla polttoaineilla tuotetun sähkön käyttöä. Tämä myös vähentää energiajärjestelmän sähköistämistä kaiken kaikkiaan, koska epäsuoria, Power-to-X-prosesseja hyödyntäviä sähköistämisratkaisuja ei oteta malleissa huomioon.

"Power-to-X-ratkaisut ovat erittäin lupaavia, mutta IPCC:n käyttämät mallit eivät vielä juurikaan ota niitä huomioon", Breyer sanoo. LUT-yliopistossa tutkitaan laaja-alaisesti Power-to-X-teknologioita, konsepteja ja niiden ympärille kehittyviä ekosysteemejä.

Tutkijoiden mukaan nykyisten mallien puutteiden vuoksi IPCC pitää tulevaisuuden energiajärjestelmiä koskevissa tarkasteluissaan aurinkosähköä vähemmän houkuttelevana kuin mitä se itse asiassa on.

"IPCC painottaa muita energianlähteitä ja teknologioita ja vähättelee aurinkosähkön osuutta. Tämä on ilmiselvä vääryys. IPCC:n tulisi lähettää vahva viesti, että aurinkosähköteknologia on jo riittävän kehittynyttä, ja sillä pitäisi olla merkittävämpi asema tulevaisuudessa. Aurinkosähköön panostaminen on ensiarvoisen tärkeää, koska sen avulla voimme päästä ilmastoneutraaliin energiantuotantoon jo paljon ennen vuotta 2050", Victoria toteaa lopuksi.