Summer image
Julkaistu 22.11.2021
Päivitetty 11.5.2022

LUTissa ilmastonmuutoksen torjuminen on keskeinen osa strategiaa. Listasimme konkreettisia ilmastotekojamme, jotka liittyvät koulutukseen, tutkimukseen, kampusten toimintaan ja asenteisiin.

 1. Koulutus
 2. Tutkimus
 3. Toiminta kampuksilla
 4. Asenne

1. Koulutus

LUTista valmistuneet opiskelijat osaavat toimia vastuullisesti ja edistää kestävää kehitystä omilla aloillaan. LUTin opinnoissa kehittynyt kestävyysosaaminen on yli kansallisen keskiarvon (Report on Sustainability 2020, s. 9).

 • Perehdytämme kaikki uudet opiskelijat LUTin ympäristövastuulliseen ajatteluun ja tutkimukseen.
 • 80 prosenttia tutkinto-ohjelmistamme huomioi kestävyyden oppimistavoitteet.
 • LUT-kauppakorkeakoulun kaikkiin tutkinto-ohjelmiin sisältyy kestävä liiketoiminta.
 • Viemme kestävän kehityksen sisällöt myös paikallisten koulujen opetussuunnitelmiin LUT Junior Universityn kautta.

2. Tutkimus

Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin etsimme ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. LUT on merkittävä tutkimustoimija Euroopassa sekä yritysten ja yhteiskunnan uudistaja.

 • Energia: puhtaamman ja päästöttömämmän maailman saavuttaminen vaatii fossiilittomia polttoaineita sekä ekologisempia teknologioita. Yritysten kanssa pyrimme hyödyntämään teollisuuden CO2-päästöt hiilineutraalien polttoaineiden tuotannossa.
 • Vesi: LUT tunnetaan Suomen laajimpana vedenkäsittelyn tutkimuskeskittymänä sekä erotustekniikan johtavana koulutus- ja tutkimusyhteisönä. Haluamme katkaista luontoon päätyvät kemikaalivirrat puhdistamalla jätevedet paremmin.
 • Ilma: LUT on osa Suomen Akatemian inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikköä. Hyödynnämme sovellettua matematiikkaa sekä epävarmuuksien mallintamista ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä.
 • Liiketoiminta: Kehitämme kestäviä ratkaisuja ja liiketoimintamalleja, joilla esimerkiksi elintarvikepakkauksista syntyvää muovijätemäärää vähennetään.

3. Toiminta kampuksilla

Seuraamme ja kehitämme LUT-yliopiston kestävyyttä säännöllisesti. Vahvistamme koko yhteisömme valmiuksia edistää kestävää kehitystä.

 • Vuonna 2020 hiilijalanjälkemme oli 1 593 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Jalanjälkemme lasketaan Greenhouse Gas (GHG) -protokollalla.
 • Autamme myös kumppaneitamme hiilijalanjäljen laskemisessa. Esimerkiksi Lahdessa laskimme Kannaksen lukion hiilijalanjäljen yhdessä tutkijoidemme ja oppilaiden kanssa.
 • Climate Action Plan -toimenpideohjelmamme ohjaa päästöjen leikkaamiseen.
 • 100 % ostamastamme sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla.
 • Kutsuimme sosiaalipsykologin käsittelemään ympäristötunteita, kuten ilmastoahdistusta, opiskelijoidemme kanssa.
 • Vuonna 2020 LUTin 181 tonnin jätemäärästä 0 % meni kaatopaikalle.
 • Aurinkopaneelit tuottivat 5 % LUTin kuluttamasta sähköstä vuonna 2020.
 • Hävikin vähentämiseksi kampuksen ravintoloista ylijäänyttä ruokaa myydään opiskelijoille ja henkilöstölle.

4. Asenne

LUT on rohkea edelläkävijä, Trailblazer. Pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta siihen sopeutumisen sijaan.

 • Aiomme olla hiilinegatiivinen yliopisto vuonna 2024. Hyödynnämme omaa tieteellistä osaamista tavoitteen saavuttamisessa.
 • Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.
 • Henkilöstömme on tehnyt työajalla hyväntekeväisyyttä, ja istutimme uuden puun jokaista uutta opiskelijaa kohden.
 • Ympäristöasioiden systemaattinen huomioiminen on ollut osa LUTin strategista johtamista 2010-luvun alusta lähtien.

Mistä on kyse?

LUT-yliopiston vastuullisuusraportti (julkaistu 22.4.2021) kertoo pääkohtia kestävyyden edistämisestä tutkimuksessa, koulutuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä muussa omassa toiminnassa.

Vastuullisuusraporttia sekä yliopiston vaikutuksia kestävyyden edistämisessä arvioi muun muassa kansainvälinen ja arvostettu Times Higher Education (THE) -raati. Vuoden 2021 THE Impact Rankingissa LUT on maailman 300 vaikuttavimman yliopiston joukossa kaikkiaan 1115 yliopistosta. Suomen tasolla LUT jakaa ensimmäisen sijan Aalto-yliopiston kanssa.

Maailman TOP 10 -joukossa LUT-yliopisto on ilmastotekovaikutuksillaan (Sustainable Development Goal 13).

THE 2022 Impact Ranking -vertailussa LUT nousi ilmastoteoissa maailman yhdeksänneksi parhaaksi yliopistoksi. Vertailussa LUT paransi ainoana suomalaisyliopistona sijoitustaan. Listauksessa korostuu yliopiston rooli vastuullisena ja kestävänä kumppanina sekä ilmastokriisin ratkaisijana.