Summer image
Julkaistu 7.6.2024
Päivitetty 7.6.2024

T-Media selvitti kaikkien suomalaisten yliopistojen mainetta kansalaisten keskuudessa helmi-maaliskuussa 2024. Yhteensä 2 137 vastaajan tutkimuksessa kävi ilmi, että LUT on jälleen Suomen hyvämaineisin yliopisto. Tutkimuksen kärjessä LUTin kanssa ovat viime vuosien tapaan Maanpuolustuskorkeakoulu, Aalto ja Itä-Suomen yliopisto. 

“Neljä varsin erilaista korkeakoulua muodostavat tänäkin vuonna mainetutkimuksen kärjen, vaikka keskinäinen järjestys vähän muuttuikin viime vuodesta. Tämä kertoo hienosti siitä, miten erilaisia maineikkaimmat yliopistot Suomessa voivat olla”, T-Median vanhempi neuvonantaja Nina Laakso sanoo.

Tutkimuksessa mitataan yliopistojen mainetta kahdeksalla osatekijällä, jotka ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. T-median mukaan osatekijöistä vastuullisuus vaikuttaa eniten siihen, miten suomalaiset suhtautuvat ja käyttäytyvät yliopistoja kohtaan. 

“Saimme kauttaaltaan hyvät arvosanat, mutta erityisen hyvin pärjäsimme vastuullisuudessa ja innovaatioissa. Kerromme ylpeästi onnistumisistamme näillä tärkeillä osa-alueilla, mikä näkyy varmasti tuloksissa”, LUT-yliopiston brändi- ja viestintäjohtaja Liisa Kuvaja sanoo. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikki Suomen yliopistot ovat hyvämaineisia. Sekä Kuvajan että Laakson mukaan tuloksista voi tulkita, että yliopistoilla on entistä tärkeämpi tehtävä luottamuksen ylläpitämisessä. Kansalaisten luottamusta yliopistoja kohtaan ei voi pitää itsestäänselvyytenä.

“Maailmalla on vakavia viitteitä siitä, että luottamus ja arvostus yliopistojen asemaa ja tutkittua tietoa kohtaan on laskenut. Tarkoituksellinen väärä tieto saa yhä enemmän jalansijaa ja näkemykset polarisoituvat. On tärkeää seurata tätä kehitystä myös Suomessa ja varmistaa, että yliopistot ja niiden toiminta saavat vahvan legitimaation kansalaisilta myös tulevaisuudessa”, Laakso sanoo. 

Suomen hyvämaineisimmat yliopistot

  1. LUT-yliopisto (arvosana 3,83)
  2. Maanpuolustuskorkeakoulu (3,77) 
  3. Aalto-yliopisto (3,72)
  4. Itä-Suomen yliopisto (3,71)

Luottamus&Maine 2024

  • Yliopistojen Luottamus&Maine 2024 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten yliopistojen mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksessa olivat mukana kaikki Suomen 14 yliopistoa.
  • Yliopistoja arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa yliopiston saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa 1–5 ja hyvän arvosanat ovat välillä 3,50–4,00.
  • Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 20.2.–5.3.2024. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 2 137 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.