Julkaistu 22.5.2019
Päivitetty 23.11.2022

Tällä sivulla

LUT-yliopisto (LUT) nimettiin testaamaan Olkiluoto 3:n vaimennusjärjestelmän turvallisuutta. Tämä oli viimeinen merkittävä turvallisuuskysymys, joka oli ratkaistava ennen 1 600 MWe:n reaktorin käyttöönottoa. Testaus jatkui tammikuulle 2019.

Yhteistyössä laitostoimittaja AREVAn ja operaattori Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) kanssa LUTin ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärisen luotsaama ryhmä löysi keinon estää vaimennusmateriaaleja häiritsemästä reaktorin turvajärjestelmän toimintaa. Säteilyturvakeskus (STUK) on nyt hyväksynyt LUTin kehittämän ratkaisun, jota parhaillaan asennetaan voimalaitokseen.

"Värinää joudutaan usein vaimentamaan voimalaitoksissa ja teollisuusprosesseissa. Värisevän putken sijainti reaktorin lähellä oli kuitenkin ainutlaatuinen haaste", Hyvärinen mainitsee.

Laajat riippumattomat testit vahvistivat LUTin ratkaisun

Jos ydinreaktorissa tapahtuu onnettomuus, kuten putki hajoaa, on tärkeää varmistaa jäähdytysveden kierto. Rikkoutuva putki saattaa päästää värinää vaimentavaa materiaalia jäähdytysveteen, jolloin materiaali häiritsisi reaktorin jäähdytystä.

"Löysimme turvallisen keinon erottaa vaimentava materiaali jäähdytysvedestä ja suunnittelimme tätä varten suodattimia, jotka voidaan asentaa olemassa oleviin tiloihin. Tähän liittyviä kuljetus- ja suodatusprosesseja piti testata laajalti", Hyvärinen avaa. AREVA tarkasti LUTin suodatinsuunnitelman mittavin riippumattomin kokein Saksassa.

LUTilla ainutlaatuista ydinturvallusuusosaamista

LUTin Lappeenrannan kampuksella sijaitsee ydinturvallisuuden pilottilaboratorio. Olkiluoto 3:n rakennushankkeen alkuvaiheessa 2000-luvulla LUTin ydinturvallisuuden tutkimusryhmä testasi STUKin puolesta reaktorin sydänsiepparin turvallisuutta. Jos reaktorin sydän sulaa, sydänsieppari ottaa talteen sulaneen aineen talteen ja jäähdyttää sen.

LUT on tarjonnut turvajärjestelmäosaamistaan Olkiluoto 3:n eri rakennusvaiheissa myös suoraan voimalan tulevalle operaattorille TVO:lle.

"LUTin ydinvoimatekniikan laboratorioiden ainutlaatuinen osaaminen mahdollisti tarvittavien ilmiöiden kattavan testaamisen ja kustannustehokkaan suodattimen suunnittelun. Suodattimen malli toimi AREVAn testeissä kuten piti", Hyvärinen summaa.