LUT Sustanability Report 2022
Julkaistu 29.5.2023
Päivitetty 29.5.2023

LUT julkaisi vuoden 2022 vastuullisuusraportin, jonka sisältää myös yliopiston hiilijalanjäljen. Jatkossa hiilijalanjäljen ohessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota yliopiston myönteiseen ympäristökädenjälkeen.

”LUTin myönteinen ympäristökädenjälki muodostuu strategisesta, pitkäjänteisestä tieteellisestä tutkimuksesta. Sen keskiössä ovat puhdas energia, ilma ja vesi sekä kestävä liiketoiminta. Vihreän siirtymän toteuttaminen on meidän kaikkien yhteinen etumme”, LUTin rehtori Juha-Matti Saksa painottaa.

Vilkasta yhteiskunnallista vuorovaikutusta, ilmastotekoja ja hyväntekeväisyyttä

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi yliopiston kolmesta tehtävästä koulutuksen ja tutkimuksen lisäksi. LUT järjesti viime vuonna esimerkiksi Energiapäivän Brysselissä edistääkseen energiamurrosta Euroopassa ja julkaisi energiaraportin, joka tukee Suomen pyrkimyksiä ilmasto- ja energiatavoitteisiin sekä hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

LUTin hiilijalanjälki vuodelta 2022 oli 2 288 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Yliopisto jatkaa ilmastotekojensa toteuttamista, kuten on suunniteltu yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

Ukrainan sota vaikutti merkittävästi yliopistoyhteisön toimintaan. LUT auttoi humanitaarisessa kriisissä lahjoittamalla rahaa, tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia sotaa paenneille ja käynnistämällä ainutlaatuisen kamiinaprojektin. Projektin innoittamat yksittäiset ihmiset, yritykset ja oppilaitokset ovat valmistaneet ja lähettäneet jo tuhansia kamiinoita helpottamaan ruuanlaittoa ja lämmitystä Ukrainan karuissa olosuhteissa.
 

left

Tilaa Curious People -uutiskirje

right

 

Tilaamalla uutiskirjeemme saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.

Akateemisesti ja taloudellisesti vahva vuosi

Ennalta arvaamattomista tapahtumista huolimatta vuosi 2022 oli LUTille vahva niin akateemisesti kuin taloudellisestikin. Investointituotot mahdollistavat LUTin strategian mukaisen toiminnan. LUTin sijoitussalkun hiilijalanjälki pieneni viime vuonna noin 13 prosenttia.

Tieteellisten artikkelien määrä korkeatasoisissa julkaisuissa kehittyi hyvään suuntaan. Vuonna 2022 LUTilta ilmestyi 481 tieteellistä artikkelia korkeatasoisissa julkaisuissa (Julkaisufoorumin arvosanat 2–3). Luku kasvoi noin seitsemällä prosentilla edellisvuodesta. Yhteensä 419 LUTin Scopus-julkaisuista käsitteli vähintään yhtä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.

LUT vaikuttaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kestävään uudistumiseen kolmen eri tiedekuntansa eli LUT-kauppakorkeakoulun, energiajärjestelmien tiedekunnan ja insinööritieteiden tiedekunnan kautta.

LUT-kauppakorkeakoulu on sitoutunut toiminnassaan YK:n Principles for Responsible Management Education -aloitteeseen. LUT-kauppakorkeakoulun tuore PRME-vastuullisuusraportti kaudelta 2021–2023 kertoo laajemmin työstä kestävän liiketoiminnan hyväksi.

Lisätietoja

left

Lue myös