Summer image
Julkaistu 16.6.2022
Päivitetty 21.6.2022

LUT-yliopiston tuorein vastuullisuusraportti on nyt julkaistu. Se kertoo pääkohtia siitä, miten LUT on edistänyt kestävyyttä viime vuonna tutkimuksessa, koulutuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, sidosryhmätyössä ja kampustoiminnassa.

Esimerkiksi LUTin tutkimusalustat määrittelivät omat kestävän kehityksen tavoitteensa YK:n 2030 agendaan pohjautuen. Tutkimusalustoilla tuotetaan puhtaan ilman, veden ja energian sekä kestävän liiketoiminnan ratkaisuja kauppatieteitä ja tekniikkaa yhdistämällä.

LUT-korkeakoulujen kestävän kehityksen päällikkö Kati Koikkalainen kertoo, että strategian mukaista tutkimusta sovelletaan laajasti yliopiston kurssisisällöissä.

”Kestävyyden oppimistavoitteita on sisällytetty jo 80 prosenttiin LUTin tutkinto-ohjelmista. Tavoitteena on, että jokainen LUTista valmistunut osaa edistää kestävää kehitystä omalla alallaan”, Koikkalainen sanoo.

  Vuoden 2021 hiilijalanjälki oli 2 046 tonnia

  LUTin tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuoden 2024 loppuun mennessä. Tutkijoista koottu Carbon negativity team laskee yliopiston hiilijalanjäljen vuosittain GHG-protokollan mukaisesti. Vuoden 2021 hiilijalanjälki oli 2 046 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

  Yliopiston suurimmat päästöt syntyvät kodin ja kampusten välisestä liikkumisesta, tilojen lämmityksestä ja ruokailuista. Päästöjä karsitaan yhdessä kampustoimijoiden kanssa Climate Action plan -ohjelman toimenpiteillä. Kiinteistöjen omistajien kanssa on parannettu esimerkiksi tilojen energiatehokkuutta. Kampusravintolat ovat puolestaan lisänneet kasvisruoan tarjontaa ja nostaneet esiin ruoka-annosten hiilijalanjäljet.

  LUT-yliopiston yhteisön jäsenet sekä kaikki yliopiston keskeiset toiminnot osallistuvat päästöjen karsimiseen. Hiilinegatiivisuustavoitteen saavuttamiseen tarvitaan jokaista.  

  ”Olemme järjestäneet yhteisöllemme kestävän kehityksen tietotaitoja lisääviä tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi tuotamme aurinkopaneeleilla osan sähköstämme, ja myös ostosähkö on uusiutuvaa”, Koikkalainen kertoo.

  LUT haastaa yritykset laskemaan tuotteidensa hiilijalanjäljen

  LUTissa kilpailutetaan parhaillaan henkilöstöetuna tarjottavia sähköpyöriä. Lisäksi kampukselle suuntautuvaa liikennettä kehitetään kestävämmäksi yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa. LUT osallistuu esimerkiksi Skinnarilan kampuksella tarjolla olevien kaupunkipyörien kustannuksiin.

  Myös yliopiston hankinnoista halutaan kestävämpiä. LUT haastaa yritykset laskemaan tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen jo ennen kuin ne tarjoavat sitä yliopistolle.

  ”Tulevaisuudessa haluamme arvottaa positiivisesti yrityksiä, joiden tuotteiden ja palveluiden päästöt on laskettu. Olemme asiakas, joka haluaa tehdä ympäristölle hyviä hankintoja. Olisi tärkeää saada tarjolle hiilijalanjälkilaskettuja tuotteita”, LUTin Carbon negativity -tiimin tutkija Mika Luoranen sanoo.

  LUT-yliopisto tarkasteli ja tuotti toimenpidesuosituksia myös julkisten hankintojen ympäristövaikutusten pienentämiseen osana kansallista tutkimuskonsortiota.

  ”Jotta ilmastotavoitteiden mukaisissa hiilibudjeteissa voidaan pysyä, on tiedettävä, mistä osatekijöistä päästöt muodostuvat ja miten ne vaikuttavat hiilijalanjälkeen”, Luoranen tiivistää.

  Koikkalainen lisää, että tulevaisuudessa myös biodiversiteettivaikutuksia huomioidaan entistä enemmän LUT-yliopiston tutkimuksessa ja muussa toiminnassa.

  ”Kiinnitämme huomiota luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Viime vuonna rakensimme hyönteishotelleja, istutimme uutta metsää ja paransimme kosteikkoa. Lähes kaikki kestävyystekomme tehdään yhdessä kampuskaupunkiemme, opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Saamme paljon aikaan yhdessä”, Koikkalainen toteaa.

  LUT ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

  • LUT-yliopisto pyrkii edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (17 Sustainable Development goals).
  • Trailblazer-strategia keskittyy erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:
   • Puhdas vesi ja sanitaatio (SDG6)
   • Edullista ja puhdasta energiaa (SDG7)
   • Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (SDG8)
   • Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja (SDG 9)
   • Vastuullista kuluttamista (SDG 12)
   • Ilmastotekoja (SDG13)
   • Yhteistyö ja kumppanuus (SDG17)
  • LUT on sitoutunut maailman suurimpaan Global Compact -yritysvastuualoitteeseen.

  Lisätietoja:

  left

  Lue myös:

  Tilaa uutiskirje

  Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.