Winter image
Julkaistu 3.3.2021
Päivitetty 5.5.2022

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuonna 2000 käynnistämä  UN Global Compact on yritysvastuualoite, joka kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. Aloitteessa yhteisöt sitoutuvat omassa vaikutuspiirissään edistämään suotuisia työoloja sekä kestävämpää ja osallistavampaa maailmantaloutta, kunnioittamaan ihmisoikeuksia, suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään lahjontaa.

LUT on mukana aloitteessa ja edistää sen tavoitteita tutkimuksen ja koulutuksen kautta sekä toimimalla itse vastuullisena työnantajana.

"Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi tuottamalla puhtaan energian, ilman ja veden mahdollistavia ratkaisuja sekä käytäntöön sovellettavaa tutkimustietoa uudenlaisesta arvonluonnista. Samalla koulutamme vastuullisesti ajattelevia asiantuntijoita ja tulevia yritysjohtajia", LUT-yliopiston vararehtori (tutkimus ja innovaatiot) Jari Hämäläinen sanoo.

Ainutlaatuisessa Global Compact -verkostossa jäsenorganisaatiot myös luovat uusia yritysyhteistyökumppanuuksia ja tukevat toisiaan vastuullisuustyössä sekä näkökulmien laajentamisessa. Verkoston työtä ohjaavat Global Compactin kymmenen periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

"YK:n kestävän kehityksen tavoitteita käytetään myös The Times Higher Education (THE) impact ranking -arvioinneissa, joten nämä vastuullisuuden tavoitteet ja niiden mittarit tukevat toisiaan", Hämäläinen sanoo.

Global Compact on työkalu myös oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun

Idea globaaliin yritysvastuualoitteeseen osallistumisesta syntyi LUT-kauppakorkeakoulussa. LUTissa kauppatieteiden tutkimus ja koulutus paneutuvat kestävän arvonluonnin tekijöihin eli siihen, kuinka yritykset menestyvät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. LUT-kauppakorkeakoulu on myös sitoutunut YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME) -ohjelmaan, joka sitoo kestävät ja kansainvälisesti tunnistetut arvot liiketoiminnan ja johtamisen opetukseen ja tutkimukseen.

Suomen Akatemian tutkijatohtori, dosentti Laura Olkkonen kertoo, että LUT hyväksyttiin mukaan Global Compact -yritysvastuualoitteeseen 22.3.2021.

"Kauppakorkeakouluja vastuullisuudessa kirittävä PRME ja laajempi Global Compact -verkosto ovat toisiaan tukevia aloitteita, joilla on kestävä tulevaisuus yhteisenä päämääränä. LUT-yliopiston sitoutuminen Global Compactiin on vahva merkki siitä, että meillä vastuullisuus ja kestävyys ovat osa kaikkea toimintaa kattaen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, sekä sen miten yliopisto ylipäätään toimii yhteisönä ja työnantajana", Olkkonen toteaa.

Lisätietoja:

Lue seuraavaksi:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.