Julkaistu 23.5.2023
Päivitetty 24.5.2023

LUT-yliopisto ja hankinta-analytiikkaratkaisuja tarjoava Sievo ovat kehittäneet analyysityökalun, jonka avulla organisaatio voi kehittää hankintaprosessejaan. Työkalu on käytännössä kypsyysarviointi, jonka avulla voi selvittää organisaation nykytilanteen, havaita kriittisimmät kehityskohteet ja tunnistaa potentiaaliset mahdollisuudet.

Hankintatietojen ja analytiikan kypsyys tarkoittaa organisaation kykyä kerätä, analysoida ja käyttää tietoja tehokkaasti hankintaprosesseissa. Tietoa tarvitaan toimittajien suorituskyvyn, säästöjen, kestävyyden ja riskien optimoimiseksi.

”Hankinnan kypsyyttä on käsitelty aiemmin enemmän tutkimusjulkaisuissa kuin helposti saatavilla olevissa työkaluissa. Työkalun käyttö on maksutonta, eikä sido mihinkään”, kertoo tutkijatohtori Elina Karttunen LUT-kauppakorkeakoulusta.

left

Karttunen kertoo, että ilmainen työkalu sopii kaikille yrityksille, joille hankinta on tärkeä osa toimintaa.

”Hyvin pienille yrityksille osa kysymyksistä voi olla vähemmän osuvia kuin suurille yrityksille. Näin siksi, että pienillä yrityksillä voi olla vähemmän dataa, yksinkertaisempi toimittajaverkosto ja vähemmän resursseja hankinnan analytiikkaan. Mikään ei kuitenkaan estä kokeilemasta työkalua joka tapauksessa.”

right
Elina Karttunen
left

Työkalun avulla saa palautetta seitsemästä osa-alueesta

Työkaluun pääsee Sievon verkkosivujen kautta ilman rekisteröitymistä. Kyseessä on itsearviointityökalu, johon syötetään numero 1–5 omaa yritystä koskeviin väittämiin. Numero 1 tarkoittaa ’eri mieltä’ ja numero 5 ’samaa mieltä’.

Analyysityökalu muodostaa vastausten perusteella kokonaisarvion seitsemästä osa-alueesta. Jos jokin osa-alue saa esimerkiksi muita matalampia arvioita, osa-alue on todennäköisesti yritykselle kehittämisen arvoinen. Kustakin osa-alueesta saa myös lyhyen tekstimuotoisen palautteen.

right

Työkalun osa-alueet

  • hankinnan data-analytiikka
  • datan hallinta
  • digitaalinen hankintastrategia
  • hankinnan it-infrastruktuuri
  • organisoituminen
  • hankintojen kuluanalyysi eli spend-analyysi ja talous
  • hankintojen kestävyys

Hankintojen avulla voi edistää yrityksen tavoitteita

Sievon edustaja, Head of Content Marketing Jasmiina Toikka, LUT-kauppakorkeakoulun hankintatoimen professori Jukka Hallikas sekä Karttunen koostivat työkalua syksystä 2022.

”Ensin etsimme malleja kirjallisuudesta, miten hankinnan kypsyyttä on yleisesti mitattu. Valitsimme kirjallisuuden perusteella ensin teema-alueet, joiden alle hahmottelimme mielestämme ajankohtaisimmat väittämät. Yksittäiset väittämät eivät perustu tiukasti tieteellisiin mittareihin, vaan ovat synteesi Sievon kokemusperäisestä tiedosta ja tieteellisen kirjallisuuden teemoista”, Karttunen kertoo.

Karttunen huomauttaa, että vaikka syntynyt työkalu annetaan käyttöön ilmaiseksi, työkalu ohjaa yrityksiä Sievon sivuille ja luo positiivista mielikuvaa yrityksestä.

Karttusen mielestä yritysten kannattaisi kiinnostua työkalusta siksi, että sen avulla voi edistää yrityksen tavoitteita.

”Perinteisesti hankinta-data on nähty osana talouden seurantaa eli mitä tuotteita ja palveluja ostetaan sekä kuinka paljon niihin menee rahaa. Hankintadatasta voi etsiä säästön kohteita, mutta toisaalta hankinnoilla voidaan edistää yrityksen tavoitteita eli esimerkiksi tuotteen laadun parantamista, ympäristötavoitteita tai innovaatioita. Hankintadata tarjoaa näkymän senhetkiseen tilanteeseen ja sitä käytetään laajasti erilaisissa analyyseissä, kuten päästölaskennassa”, Karttunen sanoo.

Lisätietoja:

Elina Karttunen

Lue myös: