LUT Kouvola

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT toiminnassa yhdistyvät tekniikan ja talouden yliopistotasoinen osaaminen. LUT profiloituu Kouvolassa kansainvälisen kaupan ja logistiikan osaajana ja edistää Kouvolan talousalueen hyvinvointia seuraavin toimin: 

1. LUT tarjoaa Kouvolan talousalueelle koulutustoimintoja ja esitää näin osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia Kouvolan talousalueella.

2. LUT edistää toiminnallaan Kouvolan talousalueen kasvuhakuisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. 

Kansainvälisen toiminnan muotoja ovat: lausunnot tieteellisiin aikakauslehtiin, väitöskirjan esitarkastajan tehtävät, vastaväittäjänä toimiminen, konferenssien järjestelytoimikunnissa toimiminen, tieteellisten aikakauslehtien toimittajakunnissa toimiminen, vierailevana professorina ja/tai dosenttina toimiminen ulkomaalaisissa ja kotimaisissa yliopistoissa, vierailevat tutkijat sekä tutkimushankeyhteistyö.  

LUT Kouvolan yksikkö toimii Kouvolan Kasarminmäellä. Yksikkö perustettiin vuonna 2002. Yksikössä työskentelee tällä hetkellä 15 tutkijaa.   

Ajankohtaista

Tervetuloa LUT Kouvolan tiedeaamuun 5.11. Aiheena riskienhallinnan rooli toimitusketjussa ja logistiikassa.

Riskit ovat tällä hetkellä suurin syy miksi haluttua suorituskykyä ei saavuteta toimitusketjussa. Riskienhallinnan kasvava tärkeys on huomattu erityisesti viimeaikaisten globaalien...

Tervetuloa LUT Kouvolan tiedeaamuun 1.10. - Yrityksen haaste kohtuullisen älykkään opiskelijan ratkaisemana?

Koskaan ei tiedä mistä hyvät ideat tulevat, mutta niiden tulovirtaa voi kasvattaa tekemällä systemaattista yhteistyötä kohtuullisen älykkäiden opiskelijoiden kanssa. Ongelma-ratkaisu &...

LUT, Kouvola Unit

Tykkitie 1

FI-45100 KOUVOLA