LUT Kouvola

LUT-yliopiston toiminnassa yhdistyvät tekniikan ja talouden yliopistotasoinen osaaminen. Kouvolan yksikön tehtävänä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston osaamisen välittäminen Kouvolan alueelle tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen avulla. Painopisteenä on LUT-yliopiston tuottaamaan tutkimustietoon ja osaamiseen perustuva Kouvolan alueen osaamisen kehittäminen alueen elinvoiman vahvistamiseksi.  

LUT Kouvola profiloituu erityisesti tuotantotalouden osaajana kärkialoihin: rautatielogistiikka ja teknologia- ja liiketoimintainnovaatiot. LUT Kouvolan tehtävänä on edistää rautatielogistiikkaan liittyvää tutkimusta, kehittämistoimintaa ja yritysyhteistyötä sekä yritysten liiketoimintoja ja julkisen sektorin tuottavuutta kehittävää avointa innovaatiotoimintaa.

Kansainvälisen toiminnan muotoja ovat: lausunnot tieteellisiin aikakauslehtiin, väitöskirjan esitarkastajan tehtävät, vastaväittäjänä toimiminen, konferenssien järjestelytoimikunnissa toimiminen, tieteellisten aikakauslehtien toimittajakunnissa toimiminen, vierailevana professorina ja/tai dosenttina toimiminen ulkomaalaisissa ja kotimaisissa yliopistoissa, vierailevat tutkijat sekä tutkimushankeyhteistyö.  

LUT Kouvolan yksikkö toimii Kouvolan Kasarminmäellä. Yksikkö perustettiin vuonna 2002. Yksikössä työskentelee tällä hetkellä noin 10 henkilöä.  

 

LUT Kouvola

LUT-yliopisto, Kouvolan yksikkö

Prikaatintie 9

45100 Kouvola

Puh. +358 40 825 5807

kouvola@lut.fi