LUT Lahti

Tutkii

LUTin tutkimustoiminta Lahdessa on luonteeltaan poikkitieteellistä. Se on usein perustunut alueen organisaatioiden ja yritysten kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja näin ollen ollut tuomassa hyötyä suoraan yhteistyökumppaneille ja alueelle.
Kansainvälisesti LUT tunnetaan esimerkiksi käytäntölähtöisestä innovaatiotutkimuksesta, osallistavien menetelmien ja tutkimusperustaisen teatterin tuomisesta organisaatioympäristöön, perheyrittäjyyden tutkimuksesta, ikääntyneiden hoito- ja hoivapalveluiden teknologian käytön ja sen vaikutusten tutkimuksesta, suorituskyvyn johtamisen tutkimuksesta sekä kiertotalouden ja ekologisen kestävyyden tutkimuksesta.

Kouluttaa

Keskeiset koulutusalat ovat kauppatieteet, tuotantotalous ja ympäristötekniikka. Yksikön tutkijoiden Lahdessa ja Lappeenrannassa antama opetus perustuu vahvasti yksikön omaan tutkimustyöhön.

Kehittää

LUT on osa Lahden yliopistokampusta ja tekee yhteistyötä alueen elinkeinoelämän, Lahden kaupungin, koulutuslaitosten ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa kolmatta sektoria unohtamatta. Kehittämistoimien tavoitteena on näiden toimintaedellytysten parantaminen. Kehitystoiminta perustuu yksikön tutkimusalueisiin.