LUT-kursseja lukiolaisille

Climate Action – Solutions for Carbon Neutral Transport (2 op, https://mooc.lut.fi/)

A transition towards sustainable transport involves looking at both problems and solutions from multiple perspectives. Making transportation carbon neutral is essential to creating energy systems that will meet the Sustainable Development Goals. We can't stop travelling or moving goods around, but what are the sustainable choices that we can make both now and in the future? This Massive Open Online (MOOC) course aqcuaints you with this important issue in your own pace. You can start the course whenever you like.

Climate Action Power-to-X (2 op, https://mooc.lut.fi/)

This Massive Open Online (MOOC) focuses on Power to X processes, which will assist in developing energy systems that meet the needs of future generations, provide sustainable fuels and industrial materials, and ensure a growing global population has sufficient food and water. You can start the course whenever you like and proceed in a pace that suits you.

Climate Action Sustainable design and production (2 op, https://mooc.lut.fi/)

This course addresses issues related to the sustainable design and production of a wide range of goods and services that we need for a safe and comfortable existence. The things we buy every day have a story to tell us, one that we can control from beginning to end. By applying life cycle thinking, we have the ability to create a sustainable circular economy. Begin your climate action today and enroll for the course.

Elämää ja elektroniikkaa (5 op, https://www.lut.fi/elektroniikan-perusteet)

"Elämää ja elektroniikkaa" -kurssi on tarkoitettu lukion toisen luokan opiskelijoille. Kurssi järjestetään keväisin. Kurssi antaa opiskelijoille perustiedot elektroniikasta. Kurssin teemoja ovat analogiset ja digitaaliset signaalit, elektroniikan passiiviset komponentit, suodatus ja vahvistus, puolijohteet ja yleisimmät puolijohdekomponentit sekä katsaus digitaalielektroniikkaan ja elektroniikan valmistustekniikkaan. Opiskelu tapahtuu pääasiassa itsenäisesti verkossa itseopiskelumateriaalin avulla ja sisältää Itseopiskelua ja seitsemän tehtäväsarjaa verkossa; yksin, parin kanssa tai pienryhmässä toteutettavan projektityön ja siihen liittyviä harjoituksia; verkkotentin ja laboratioriovierailun LUTiin.

Internet of things – Introduction (1 op, https://fitech.io/en/studies/internet-of-things-introduction/)

The main goal of this course is to give a comprehensive introduction into the state of IoT in the modern world and familiarise a student with key concepts that are necessary to understand IoT systems. You will learn about different types of data and their possible impact on communications between devices. At the end of this course, you will be able to identify the applications for IoT systems and perform basic analysis of such systems.
The course is online and continuouslöy on-going so you can study where ever and when ever you like.

Henkilökohtainen tietoturva, osa 1: Näin meitä huijataan (1 op, https://fitech.io/fi/opinnot/henkilokohtainen-tietoturva-osa-1-nain-meita-huijataan/): 

Kurssilla käydään läpi henkilökohtaisen tietoturvan perusasioita keskittyen siihen, miten ihmisiltä huijataan tietoja ja rahaa tai tehdään vain kiusaa. Kurssi tarjoaa perusteet henkilökohtaisen kyber- ja tietoturvallisuuden ymmärtämiselle digitalisoinnin mukana nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kurssi keskittyy henkilökohtaiseen tietoturvaan ja siihen, miten käyttäjiä pyritään huijaamaan. Kurssiin liittyy harjoitustehtäviä, joiden avulla pystyt harjoittelemaan perushuijausten tunnistamista sekä sitä, miten voit luoda ja hallita salasanoja niin, ettei niistä muodostu estettä palveluiden ja laitteiden käyttämiselle.

Peliohjelmoinnin alkeet Unitylla (1 op, https://fitech.io/fi/opinnot/peliohjelmoinnin-alkeet-unitylla/): 

Kurssilla harjoitellaan pelien tekemistä toteuttamalla oma peli suositulla Unity-pelimoottorilla. Kurssilla opetellaan Unityn käytön perusteet, mikä antaa hyvät lähtökohdat pelien tekemisen harrastamiselle. Lisäksi opitaan tärkeitä ohjelmointiin liittyviä perustaitoja, jotka luovat hyvän pohjan sekä ohjelmoinnin opiskelulle että harrastamiselle. 

Johdatus ohjelmointiin (1 op, https://fitech.io/fi/opinnot/johdatus-ohjelmointiin/): 

Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin peruskäskyihin ja -rakenteisiin siinä määrin, että sinulle muodostuu omakohtaisen kokemuksen kautta ymmärrys ohjelmoinnista. Kurssimateriaalien avulla tutustut ohjelmoinnin periaatteisiin ja kokeilemalla käskyjä itse näet, miten ohjelmia tehdään. Kurssi esittelee ohjelmoinnin yleiskuvan, mutta ohjelmoinnin tutustumiskurssilla ei muodostu itsenäisen ohjelmoinnin edellyttämiä rutiineja ja siksi harva pystyy ohjelmoimaan itsenäisesti tämän kurssin jälkeen. Tule testaamaan, olisiko ohjelmointi sinun juttusi!

Ohjelmointi Pythonilla (3 op, https://fitech.io/fi/opinnot/ohjelmointi-pythonilla/)

Kurssilla opetellaan ohjelmoinnin peruskäskyt ja -rakenteet Python ohjelmointikielellä. Kurssi on rakennettu viikoittaisten ohjelmointitehtävien ympärille ja ne tekemällä oppii tekemään pieniä Python-ohjelmia. Python on hyvä ohjelmointikieli myös aloittelijalle ja se sopii hyvin mm. ohjelmoinnin opiskeluun ja datan analysointiin. Kurssille osallistuminen edellyttää yleistä tietokoneohjelmien ja tiedostojen sujuvaa käyttötaitoa, mutta kaikki ohjelmointiin liittyvät asiat käsitellään kurssimateriaaleissa.

Ohjelmointi C-kielellä (2 op, https://fitech.io/fi/opinnot/ohjelmointi-c-kielella/)

Kurssilla opetellaan C-ohjelmointikielen peruskäskyt ja -rakenteet sekä tärkeimmät erityispiirteet. Kurssi perustuu viikoittaisiin ohjelmointitehtäviin, joiden avulla oppii tekemään pieniä ohjelmia C-kielellä. Kurssille osallistuminen edellyttää ohjelmointitaitoa eikä tämä kurssi sovi ensimmäiseksi ohjelmointikurssiksi. Kurssilla opetellaan tehtävien avulla C-kielen peruskäskyt ja -rakenteet sekä osoittimet, dynaaminen muistinhallinta ja make:n käyttö. Tehtyjen ohjelmien toiminnasta saa välitöntä palautetta automaattitarkastuksen avulla. Kurssilla tutustutaan myös siihen, miten C-kieli eroaa erityisesti Pythonista ja pohjustaa C++/Java jne. kielien käyttöä.

Ota yhteyttä

Johanna Naukkarinen
lukioyhteistyön koordinaattori,
LUT Junior University
johanna.naukkarinen@lut.fi
puh. +358 40 685 3134

Seuraa meitä