FITech – The Finnish Institute of Technology

Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech tarjoaa maksuttomia yliopistokursseja tutkinto-opiskelijoille sekä aikuisopiskelijoille. FITech-opiskelijana voit opiskella valikoituja kursseja kaikista tekniikan alan yliopistoista Suomessa. Tutustu FITech-opintojen teemoihin Fitech-verkkosivuilla.

FITech-opinnot:

  • Monipuolisia sivuaineita tutkinto-opiskelijoille
  • ICT- ja energiavarastoinnin opintoja työelämässä oleville
  • Kaikki opinnot ovat maksuttomia
  • Opintosisältöjä suomeksi ja englanniksi
  • Etäopintoja sekä opintojaksoja, joihin sisältyy intensiivijaksoja koordinoivassa yliopistossa
  • Hakuohjeet FITech-opintoihin.

FITech perustettiin vuonna 2017 lisäämään yhteistyötä tekniikan alalla ja vastaamaan osaajatarpeisiin. Verkoston jäseniä ovat LUT ja Suomen seitsemän muuta tekniikan alalla toimivaa yliopistoa, Teknologiateollisuus ry sekä Tekniikan Akateemiset ry (TEK).  FITech toimii hankepohjaisesti ja käynnissä on kolme hanketta:

FITech Turku

FITech Turku on FITech-verkoston ensimmäinen innovaatioyhteisö varmistamaan, että Lounais-Suomen teollisuuden kasvun tarpeisiin riittää diplomi-insinöörejä. Koulutustarjonta sisältää teknillisiä sivuainemoduuleja, yhdessä yritysten kanssa toteutettuja kesäkouluja sekä kokonaisia DI-tutkinto-ohjelmia.

LUTin ja FITechin yhteistyössä tarjoamiin maisteriohjelmiin voivat hakea esimerkiksi insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat täydentää tutkintonsa diplomi-insinööreiksi. Tutkinto-ohjelmiin voivat hakea myös aikuisopiskelijat, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

LUTilla FITech Turku -projektin yhteyshenkilö on Katriina Mielonen.

FITech ICT

FITech ICT innovaatioyhteisön tavoitteena on helpottaa kansallisesti tunnistettua ICT-alan (information and communication technology) osaajapulaa täydennyskoulutuksella. Kuka tahansa voi osallistua FITech-verkostoyliopiston noin 150 tietotekniikan ja lähialojen kurssille ilmaiseksi. Kursseja on tarjolla sekä lähi- että etäopiskeluna eri tasoilla.

Perusopinnot sopivat työelämässä oleville, joilla on aikaisempia korkeakouluopintoja. Tarjonta on laajaa ohjelmoinnin ja tekoälyn perusteista tietojärjestelmien kehittämiseen. Näiden lisäksi voi suorittaa tietotekniikan yleisiä sivuainekokonaisuuksia. Syventävät opinnot soveltuvat ICT-alan ammattilaisille tavoitteena mahdollistaa olemassa olevien taitojen kehittäminen ja osaamisen laajentaminen kokonaan uusille alueille.

LUT tarjoaa FITech ICT -opintoina tietotekniikan sekä sähkötekniikan kursseja. LUTin tarjoamat tietotekniikan FITech-kurssit liittyvät erityisesti ohjelmointiin. Ne sisältävät muun muassa Python, C- ja web-ohjelmointia. Sähkötekniikan opinnoissa painopiste on IoT:ssa (Internet of Things). Perinteistä koodausta täydentävät muiden FITech yliopistojen tarjoamat kurssit.

LUTilla FITech ICT -projektin yhteyshenkilönä toimii Uolevi Nikula.

Tutustu ICT-alan teemoihin LUT-yliopiston ja FITechin kursseilla

FITech Energy Storage

FITech Energy Storage  tarjoaa työelämässä oleville tilaisuuksia täydentää ja päivittää osaamistaan uusimmilla energiatekniikan ja -liiketoiminnan kurssikokonaisuuksilla kaikista seitsemästä FITech-yliopistosta. Opiskelija voi suorittaa tarpeensa mukaisesti yksittäisen kurssin tai laajemman, useamman kurssin kokonaisuuden. FITech Energy Storagen kolme koulutusteemaa ovat:

  • Kemia ja materiaalit
  • Sovellukset ja teknologiat
  • Energiamarkkinat ja liiketoimintamallit

LUTilla FITech Energy Storage -projektin yhteyshenkilö on Katja Hynynen.

Katso LUT-yliopiston koko FITech-kurssitarjonta.

Tutustu opiskelijatarinoihin FITechin verkkosivuilla.