Energiatekniikan EnTeDI-ohjelma

Energia, siihen liittyvä tekniikka ja prosessit ovat merkittävässä roolissa missä tahansa kehittyneessä yhteiskunnassa. Lisäksi kehittyvät taloudet kuluttavat entistä enemmän energiaa.

Energia vaikuttaa kaikkeen toimintaan yhteiskunnassa, ja moderni elämä olisi mahdotonta ilman energiatekniikkaa. Nyt ja tulevaisuudessa suomalainen yhteiskunta ja teollisuus tarvitsevat kustannustehokasta energiaa. Samalla on huolehdittava, että energiantuotannon ympäristövaikutukset eivät kasva liian suuriksi.

Energiatekniikan EnTeDI-ohjelmassa saat syvälliset tiedot energiataloudesta, hukkalämmön hyödyntämisestä, projektityöskentelystä, energiatehokkuudesta ja -markkinoista. Lisäksi ymmärrät erilaisten energiantuotantomuotojen periaatteet ja sen miten ne nivoutuvat toisiinsa. Kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun ymmärtäminen on opetuksen avainsanoja.

Opetus on järjestetty siten, että ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna päätoimisen työskentelyn ohessa. Opetuksessa hyödynnetään verkko-opetusteknologiaa, jotta opinnot voi suorittaa suurelta osin paikasta riippumatta. Arvioitu lähiopetuksen määrä on uusien opiskelijoiden orientaatio ja keskimäärin 5 - 6 lähipäivää lukuvuodessa (n. 8 tuntia per kerta).

Ohjelman sisältämiä lähiopetusjaksoja järjestetään Lappeenrannassa, Lahdessa ja Turussa. Valitset hakuvaiheessa opiskelupaikkakuntasi. Huolimatta siitä minkä lähiopetuspaikkakunnan valitset, on joitakin opintoja Lappeenrannassa, esimerkiksi laboratoriotyöt.

Ohjelma on suomenkielinen, mutta se sisältää englanninkielisiä kursseja ja kurssimateriaalia. Ohjelma sopii erityisen hyvin opiskelijoille, joilla on aikaisempia opintoja energiatekniikasta, esimerkiksi voimalaitosten ja erilaisten komponenttien perusteet, termodynamiikka, virtaustekniikka.

Energiatekniikan EnTeDI-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta, Lahti, Turku

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00