Tuotannon johtamisen maisteriohjelma

Niin elinkeinoelämä kuin julkinen sektorikin tarvitsee yhä enemmän osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti sekä toimitusketjujen ja palveluverkostojen toiminnan että toimintaan liittyvät talous-, kustannus ja kannattavuusnäkökulmat.

Tuotannon johtamisen maisteriohjelmassa pystyt yhdistämään talouden, tekniikan ja johtamisen opintoja. Näin saavutat osaamisen yritysten laaja-alaisena kehittäjänä, joka ei pelkää tarttua haastaviinkaan ongelmiin. Koulutuksen avulla tiedät miten yritykset toimivat ja miten ne saadaan toimimaan entistä paremmin ja tehokkaammin. Koulutuksen avulla saavutat myös valmiudet toimia kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä.

Koulutuksemme on laadukasta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin vertailtuna. Tunnustuksena siitä olemme kolminkertainen kansallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö ja Pohjoismaiden ensimmäinen ASIIN e.V . –akkreditoitu tuotantotalouden koulutusyksikkö. Tuotannon johtamisen DI-ohjelma on jatkoa aiemmin suoritetuille kandidaattitasoisille opinnoille. Voit olla suorittanut minkä tahansa AMK- tai opistoinsinööritutkinnon tai soveltuvan yliopistotasoisen kandidaattitutkinnon.

Kaksivuotinen koulutusohjelma johtaa suoraan DI-tutkintoon. Tämä väylä on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville.

Tuotannon johtamisen maisteriohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
1.12.2021–19.1.2022 klo 15.00