Yrittäjyyden DI-ohjelma (Lahti)

Yrittäjyys on uutta luovaa toimintaa jolle asetetaan suuria odotuksia.

Yrittäjyys tuottaa talouteen uusia yrityksiä, innovaatioita, tuotteita ja palveluita ja työpaikkoja.

Yrittäjyyttä tarvitaan myös olemassa olevan yrityskannan kehittymiselle pienistä keskisuuriksi yrityksiksi. Usealla alalla liiketoiminta on muuttunut yhä nopeampitempoiseksi ja osaamisvaatimukset sekä yrittäjille ja yrittäjiä tukeville tahoille ovat kasvaneet, yrittäjämäisyyttä kaivataan kaikissa liiketoiminnan muodoissa. Suurteollisuuden supistaessa toimintojaan, odotukset työllistämisestä on kohdistettu pk-sektorille.

Ohjelmasta valmistuneilla on hyvä tekniikan tuntemus, laaja taloudellinen osaaminen ja vahvat valmiudet yritysten kehittämis- ja johtotehtäviin. Valmistumisen jälkeen sinulla on valmius työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä, toimia vastuullisesti ja eettisesti sekä kehittää ja täydentää osaamistasi edelleen.

"LUTissa tuotantotalouden alla yrittäjyyden opinnot ovat näppärästi toteutettavissa työn ohessa"

Jaakko Sahimaa on erikoistunut työhyvinvointipsykologiaan ja työn merkityksellisyyden kokemuksen ja johtamisen teemaan. Hän pyrkii saamaan opinnoista kasaan parhaat mahdolliset opit työuransa vaikuttavuuden maksimoimiseen.

Tutustu Jaakon tarinaan

Ohjelmassa perehdyt laajasti yrittäjyyden eri ilmiöihin, kuten uuden liiketoiminnan luomiseen, kehittymiseen ja kasvun eri vaiheisiin. Akateemisten yrittäjyysvalmiuksien lisäksi saat tiedot ja taidot toimia hyvin erilaisissa yrittäjämäisyyttä vaativissa tehtävissä, esimerkiksi yritysten liiketoimintojen johtotehtävissä.

Opintojesi aikana perehdyt syvällisesti yrittäjyyden teoriaan ja yrittäjyyden eri piirteisiin. Yritysten perustamisen, kehittämisen ja kasvun teemat ovat ohjelman ydinainesta. Saat myös erinomaiset valmiudet hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja opit ymmärtämään ja analysoimaan yritysten menestystä. Opit vuorovaikutustaitoja ja hallitsemaan erilaisia johtamistilanteita.

Yrittäjyyden ohjelmaan haetaan tyypillisesti hyvin erilaisilla taustoilla. Toivotammekin tervetulleiksi niin yrittäjät kuin muillakin työelämän sektoreilla toimivat opiskelijat. Kiinnostus yrittämiseen, yrittäjämäiseen toimintatapaan tai yritysten kehittämiseen on vahvuus, joka ylläpitää motivaatiotasi opintojen aikana. Yrittäjäkokemus ei kuitenkaan ole valinnan edellytys. Myös valintasi taustalla oleva tutkinto voi vaihdella.

Ohjelma on suomenkielinen, mutta se sisältää englanninkielisiä kursseja ja kurssimateriaalia.

Yrittäjyyden DI-ohjelma (Lahti)

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
joulukuu 2019tammikuu 2020

Yrittäjyyden DI-ohjelma, yhteystiedot

Tuuli Ikäheimonen
Tutkijatohtori
s-posti: tuuli.ikaheimonen@lut.fi
puh. +358 40 765 5699

Marita Rautiainen
Tutkijatohtori
s-posti: marita.rautiainen@lut.fi
puh. +358 40 741 2559

Suomenkielisten ohjelmien valinnat:
hakijapalvelut@lut.fi
puh. +358 40 029 5130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)

Ilmasta tehty polttoaine
Lisää videoita LUT YouTubessa »