Yrittäjyyden DI-ohjelma

Yrittäjyys on uutta luovaa toimintaa jolle asetetaan suuria odotuksia.

Yrittäjät vastaavat odotuksiin tuottamalla talouteen uusia yrityksiä, innovaatioita, tuotteita, palveluita ja työpaikkoja. Yrittäjillä ja yrittäjämäisesti toimivilla, oma-aloitteisilla ja osaavilla henkilöillä on suuri rooli Suomen pk-yrityskannan ja julkisten organisaatioiden toiminnan kehittämisessä.

Yrittäjyyden DI-ohjelma on rakennettu kahden kantavan teeman ympärille: yrittäjyys ilmiönä ja yrittäjyys toimintana. Ohjelma antaa sinulle näkemyksen yrittäjyydestä ilmiötasolla. Tutustut yrittäjyyden lähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin sekä siihen, millaisia valmiuksia yrittäjiltä odotetaan ja miten yrittäjyyttä voidaan edistää yksilön ja yhteiskunnan toimesta. Ohjelman toinen teema keskittyy yritystoimintaan. Tämän osion kantavia teemoja ovat yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät asiat.

Yrittäjyyden DI-ohjelma antaa sinulle akateemisten yrittäjävalmiuksien lisäksi tiedot ja taidot toimia hyvin erilaisissa tehtävissä. Ohjelmasta valmistuneilla onkin laaja osaaminen yritysten taloudesta ja hyvät valmiudet yritysten uudistamis-, kehittämis- ja johtotehtäviin.

"LUTissa tuotantotalouden alla yrittäjyyden opinnot ovat näppärästi toteutettavissa työn ohessa"

Jaakko Sahimaa on erikoistunut työhyvinvointipsykologiaan ja työn merkityksellisyyden kokemuksen ja johtamisen teemaan. Hän pyrkii saamaan opinnoista kasaan parhaat mahdolliset opit työuransa vaikuttavuuden maksimoimiseen.

Tutustu Jaakon tarinaan

Yrittäjyyden DI-ohjelmaan haetaan tyypillisesti hyvin erilaisilla taustoilla. Kiinnostus yrittämiseen, yrittäjämäiseen toimintatapaan ja yritysten kehittämiseen on vahvuus, joka ylläpitää motivaatiotasi opintojen aikana. Yrittäjäkokemus ei kuitenkaan ole valinnan edellytys. Myös valintasi taustalla oleva tutkinto voi vaihdella.

Ohjelma on suomenkielinen, mutta se sisältää englanninkielisiä kursseja ja kurssimateriaalia.

Yrittäjyyden DI-ohjelma (Lahti)

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava hakuaika
joulukuu 2020–tammikuu 2021

Yrittäjyyden DI-ohjelma, yhteystiedot

Tuuli Ikäheimonen
Tutkijatohtori
s-posti: tuuli.ikaheimonen@lut.fi
puh. +358 40 765 5699

Marita Rautiainen
Tutkijatohtori
s-posti: marita.rautiainen@lut.fi
puh. +358 40 741 2559

Suomenkielisten ohjelmien valinnat:
hakijapalvelut@lut.fi
puh. +358 40 029 5130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)

Food from electricity – Neo-Carbon Food
Lisää videoita LUT YouTubessa »