Yrittäjyyden DI-ohjelma

Yrittäjyys on uutta luovaa toimintaa jolle asetetaan suuria odotuksia. Suurteollisuuden supistaessa toimintojaan, odotukset työllistämisestä on kohdistettu pk-sektorille.

Yrityksiä toivotaan lisää ja ihmisiä rohkaistaan työllistämään vähintään itsensä yrittäjänä. Yhtälailla odotuksia asetetaan jo olemassa olevan yrityskannan kehittymiselle pienistä keskisuuriksi yrityksiksi. Samalla liiketoiminnan pyörittäminen on muuttunut usealla alalla yhä nopeampitempoiseksi ja osaamisvaatimukset sekä yrittäjille ja yrittäjiä tukeville tahoille ovat kasvaneet.

"Oli upeaa tiiviin työssä olemisen jälkeen päästä kehittämään itseään ja oppimaan uutta"

Markus Melander (Head of Business Development, Vaisala) opiskeli työn ohessa yrittäjyyden diplomi-insinööriksi, tehtyään ensin 14 vuotta pitkän uran Puolustusvoimissa.

Tutustu Markuksen tarinaan

Ohjelmassa perehdyt laajasti yrittäjyyden eri ilmiöihin, kuten uuden liiketoiminnan luomiseen, kehittymiseen ja kasvun eri vaiheisiin. Akateemisten yrittäjyysvalmiuksien lisäksi saat tiedot ja taidot toimia hyvin erilaisissa yrittäjämäisyyttä vaativissa tehtävissä, esimerkiksi yritysten liiketoimintojen johtotehtävissä.

Yrittäjyyden ohjelmaan haetaan tyypillisesti hyvin erilaisilla taustoilla. Toivotammekin tervetulleiksi niin yrittäjät kuin muillakin työelämän sektoreilla toimivat opiskelijat. Kiinnostus yrittämiseen, yrittäjämäiseen toimintatapaan tai yritysten kehittämiseen on vahvuus, joka ylläpitää motivaatiotasi opintojen aikana. Yrittäjäkokemus ei kuitenkaan ole valinnan edellytys. Myös valintasi taustalla oleva tutkinto voi vaihdella.

Ohjelma on suomenkielinen, mutta se sisältää englanninkielisiä kursseja ja kurssimateriaalia.

Yrittäjyyden DI-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Business and Management

Seuraava hakuaika
1.12.2017 - 24.1.2018

Yrittäjyyden DI-ohjelma, yhteystiedot

Timo Pihkala
Professori
puh. +358 40 541 8512

Marita Rautiainen
Tutkijatohtori
s-posti: marita.rautiainen@lut.fi
puh. +358 40 741 2559

Suomenkielisten ohjelmien valinnat:
hakijapalvelut@lut.fi
puh. +358 40 029 5130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)

Läpimurto: Ilmasta tehty polttoaine – Go with science
Lisää videoita LUT YouTubessa »