Viipuri-palkinto

Viipuri-palkinto myönnetään noin joka toinen vuosi kansainvälisesti arvostetulle huippututkijalle, jonka työ vaikuttaa merkittävästi myös LUTin kauppakorkeakoulun tutkimukseen ja opetukseen.

Palkinto on arvoltaan 10 000 euroa. Se on Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran perustama palkinto, jonka perusteena ovat merkittävät saavutukset strategiatutkimuksen alalla.

Viipuri-palkinnon saajat

 

2003: Professori David J. Teece (University of California, Berkeley, USA) palkittiin erityisesti hänen saavutuksistaan strategiatutkimuksen alalla. Hän on myös kansainvälisesti tunnettu uraauurtavasta tutkimuksestaan innovaatio- ja teknologiajohtamisen alueella.

 

2004: Professori James G. March (Stanford University) palkittiin merkittävästä työstään strategiatutkimuksen alalla. Hän on kuuluisa organisaation päätöksenteon tutkimuksistaan, joissa hän yhdistää psykologian ja muiden käyttäytymistieteitten teorioita.

 

2006: Professori Peter Buckley (University of Leeds, Great Britain) sai palkinnon saavutuksista strategiatutkimuksen tieteenalalla. Hän on kansainvälisesti arvostettu uraauurtavasta työstään kansainvälisen liiketoiminnan ja yritysten kansainvälistymisen tutkimuksen parissa.

 

2008: Professori Sidney G. Winter (The Wharton School, University of Pennsylvania, USA) strategisen johtamisen tutkimustyöstään. Hän on kansainvälisesti tunnettu evolutionäärisen taloustieteen ja erityisesti teknologisen muutoksen tutkijana.

 

2010: Professori C.K. Prahalad (Ross School of Business, University of Michigan) sai palkinnon merkittävästä työstään yritysstrategian alalla. Hän kuului maailman arvostetuimpiin johtamisstrategian tutkijoihin ja hänen luomiaan strategian käsitteitä käytetään laajasti niin liike-elämässä kuin tutkimuksessakin. Palkinto myönnettiin postuumisti.

 

2012: Professori John Kay (London School of Economics ja St. John's College, Oxford) sai palkinnon merkittävistä tutkimusansioistaan taloustieteessä. Keskeisessä osassa Kayn työssä on taloustieteen soveltaminen teollisuuden rakennemuutoksen ja yksittäisten yritysten kilpailuedun analysoimiseen. Hän on myös Financial Times -lehden viikottainen kolumnisti.

 

2014: Professori Constance E. Helfat (Tuck School of Business, Dartmouth, USA) sai palkinnon saavutuksistaan ​​strategisen johtamisen alalla. Hänen keskeisiä aiheitaan ovat strategiset muutokset organisaatioissa, yritysten resurssipohja ja dynaamiset taidot sekä niiden yhteys muutoskykyyn ja yritysten kilpailukykyyn.

 

2017: Professori Rebecca M. Henderson (Harvard Business School, USA) sai palkinnon saavutuksistaan johtamisen ja innovaatioiden alalla. Hendersonin tutkimus keskittyy suurelta osin siihen, miten organisaatiot reagoivat laajamittaisiin teknologisiin muutoksiin.
Myös yritysten kestävä kehitys ja kilpailukyky muuttuvassa maailmassa ovat hänen keskeisiä tutkimusaiheitaan.

 

2019: Professori Erik Brynjolfsson (Stanfordin yliopisto, USA) on laajalti tunnettu tutkimuksestaan ja työstään tietotekniikan tuottavuuden ja tietotalouden suhteen – tekoälyn noususta ja sen vaikutuksista työelämään. Hän on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta esimerkiksi digitaalisesta kaupasta, hinnoittelumalleista ja aineettomista hyödykkeistä.