LUTERGO - Liikkuvien työkoneiden käytettävyyden älykäs kehitysympäristö 

LUTERGO - Liikkuvien työkoneiden käytettävyyden älykäs kehitysympäristö - on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteishanke, jossa syntyy reaaliaikasimulaattoreihin ja ihmisen stressitason mittaamiseen perustuva kokeilu- / kehitysympäristö. Siinä on tarkoitus yhdistää koneen suunnittelun, simulointia ja työergonomian tutkimusta uudella tavalla.

Syntyvän kokeiluympäristön tavoitteena on kehittää koneiden energiatehokkuutta, tuottavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Välituloksina syntyy simulointimalleja testikoneista ja käyttöliittymien virtuaalinen mallinnusympäristö.

Malliympäristössä kehitetään numeerisia mittareita, joiden avulla koneen suunnitteluparametreja voidaan muuttaa jo sen kehitysvaiheessa. Samalla kehitetään keinoälyyn perustuvia algoritmeja, joilla pyritään löytämään riippuvuussuhteita koneen toimintojen, suunnitteluparametrien ja kuljettajan stressitasoa mittaavien suureiden sekä kyselytutkimusdatan välillä.

Yrityksille tehdyistä demonstraatioista voivat oppia myös muut yritykset ja organisaatiot.

Toteutusaika: 1.9.2019 - 31.8.2021

Projektin tila: Käynnissä

Toteutusalue: Kansallinen

Rahoitus: EAKR 2014-2020

Contact persons from LUT:

Heikki Handroos, Professori, Projektin vastuullinen johtaja, Heikki.Handroos@lut.fi

Amin Hekmatmanesh, Osahankkeen koordinaattori, Amin.Hekmatmanesh@lut.fi

Victor Zhidchenko, Nuorempi tutkija, Victor.Zhidchenko@lut.fi

Juha Koivisto, Tutkimusteknikko, Juha.Koivisto@lut.fi

Contact persons from LAB:

Asko Kilpeläinen, Lehtori, asko.kilpelainen@lab.fi

Kari Kauranen, Yliopettaja, kari.kauranen@lab.fi

Kaija Siitonen, Lehtori, kaija.siitonen@lab.fi

 

Euroopan aluekehitysrahasto Electorate