Tuotantotalous

Tuotantotalous on organisaatioiden ohjausta ja kilpailukyvyn parantamista tutkiva soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on ymmärtää organisaatioiden ja toimintaprosessien teknisiä, taloudellisia ja inhimillisiä toimintaedellytyksiä sekä tuottaa välineitä toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen keskeiset painoalueet LUT:ssa ovat: innovaatio- ja teknologiajohtaminen, toimitusketjujen johtaminen, yrittäjyys, kustannusjohtaminen sekä tiedonhallinta päätöksenteossa.

Väitöskirjojen aiheet liittyvät kiinteästi tutkimusryhmien fokusoimiin osaamisalueisiin ja käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin ja -ohjelmiin, joita rahoittavat esimerkiksi TEKES, Suomen Akatemia, EU, aluekehitysrahastot sekä säätiöt. Hankkeissa tehdään poikkitieteellistä yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen kanssa, ja niissä on aina mukana vahva yritysten edustus, mikä takaa tutkimuksen suuren käytännöllisen merkityksen. Väitöskirjatutkimusta voi tehdä myös työn ohessa. Tällöinkin väitöskirjan tekijä pyritään kytkemään mahdollisimman hyvin olemassa olevien tutkimusryhmien toimintaan.

Keskeinen osa tutkimuksen kansainvälisyyttä on tutkimustulosten esitteleminen tieteellisissä konferensseissa ja julkaiseminen tiedelehdissä, joissa tutkimuksen uutuusarvo ja laatu arvioidaan kansainvälisten kriteerien mukaisesti. Lisäksi monet väitöskirjan tekijät käyvät tekemässä tutkimustaan vaihtelevan pituisia ajanjaksoja ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa. Tohtoriopiskelijat voivat osallistua myös kansainvälisten tutkimuskoulutusta tarjoavien instituuttien kursseille ja työpajoihin. Esimerkiksi EIASM (European Institute of Advanced Studies on Management), joka tarjoaa kursseja monipuolisesti eri tuotantotalouden osa-alueilta.

Tuotantotalouden tutkimusalan tohtorikoulutuksen tavoitteena on antaa valmistuville tohtoreille syvällinen teoreettinen ymmärrys omasta tieteenalastaan ja tutkimusalueestaan, sekä kyky tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja ymmärtää sen soveltamismahdollisuudet käytäntöön organisaatioiden toiminnan kehittämistyössä.

Tuotantotalouden tohtorit työllistyvät akateemisten tehtävien lisäksi yrityssektorille erityisen hyvin esimerkiksi liiketoimintaprosessien analysointi- ja kehittämistehtäviin, teknologia- ja innovaatiotoiminnan arviointi- ja johtamistehtäviin, liikkeenjohdon konsultointitehtäviin sekä vaativiin kansainvälisiin projekteihin liittyviin tehtäviin. Kaikissa näissä tehtävissä vaaditaan sekä syvällisiä analyyttisiä kykyjä että organisatoristen kokonaisuuksien ymmärtämistä, joihin tuotantotalouden tohtorikoulutus antaa hyvät valmiudet.

 

Lisätietoja

Tuotantotalous
professori Janne Huiskonen
tel. + 358 40 686 4425
janne.huiskonen@lut.fi