Kestävä kehitys ja vastuullisuus

LUT-yliopisto edistää kestävää kehitystä ja on vastuullinen kaikessa toiminnassaan. Strategisia valintojamme, tieteellistä tutkimustamme, akateemista koulutustamme sekä yhteiskunnallista vuorovaikutustamme ohjaavat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.

Reitti kohti omaa tavoitettamme, hiilinegatiivista LUT-yliopistoa vuoteen 2024 mennessä, muotoutuu hiilitasetta täsmentämällä.

Edistämme tutkimuksellamme, koulutuksellamme, kampustoiminnallamme sekä sidosryhmätyössämme Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita. LUT on sitoutunut universaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, mistä osoituksena on rehtorin SDG Accord -sitoumus. Osana Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifia, LUT on sitoutunut suomalaisten yliopistojen yhteisiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teeseihin.

LUT edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Toimintamme, koulutuksen ja tutkimuksen kautta edistämme YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta.

Vaikutamme Trailblazer 2030 -strategiamme ja tutkimuksemme kautta ensisijaisesti seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: 

Puhdas vesi ja sanitaatio

Edullista ja puhdasta energiaa

Ihmisarvoinen työ
ja talouskasvu

Kestävää teollisuutta,
innovaatioita ja infrastruktuureja

Vastuullista kuluttamista

Ilmastotekoja

Yhteistyö ja kumppanuus

Jaamme ympäristön, ihmisen ja talouden huomioivat kestävän kehityksen tavoitteet olemalla jäsenenä esimerkiksi verkostoissa:  

Lisätietoa kansainvälisestä kestävän kehityksen kampusverkostoyhteistyöstä (PRME, ISCN ja NSCN) löydät täältä.

Vastuullisuus sidosryhmäyhteistyössä

Vastuullisuus ulottuu kaikkeen sidosryhmäyhteistyöhömme. Vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan auttamalla yrityksiä ja muita yhteiskunnan toimijoita hyödyntämään päästöttömän energian, puhtaan veden ja ilman, kiertotalouden sekä kestävän liiketoiminnan tutkimusten tarjoamia ratkaisuja.  

Vuonna 2019 LUTin tutkimuksesta syntyi 29 keksintöä. LUT hakee patentteja aktiivisesti, ja sen patenttien määrä on toiseksi suurin suomalaisissa yliopistoissa. Vuosittain perustetaan noin 3–5 tutkimukseen perustuvaa spin-off-yritystä. Vuonna 2019 aktiivisia spin-off-yrityksiä oli 52, jotka oli perustettu vähintään kolme vuotta sitten.

Työstämme kestävän tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja strategisten teollisten kumppaneidemme kanssa. LUT-lähtöisen tutkimuksen kaupallistamisessa auttaa Green Campus Open. Sijoitusyhtiömme Green Campus Innovations on tutkimuksen siemenvaiheen rahoittaja. Bisnesekosysteemiimme kuuluu myös protopaja Jamie Hyneman Center ja opiskelijavetoinen yrittäjyysyhteisö LUTES.

Yhteistyö kampuskaupunkiemme kanssa ja LUT Junior University

Yhteistyömme alueellisten, kansallisten ja maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa on monipuolista. Yhdessä Marjatta ja Eino Kollin säätiön kanssa perustimme Metsä360-tunnustuspalkinnon, jonka avulla nostetaan esiin metsiemme jalostusarvon kasvuun tähtääviä tekoja.

Junior Universityssä oppilaat esikoululaisista lukiolaisiin oppivat vähentämään hiili- ja vesijalanjälkeään sekä kasvattamaan hiilikädenjälkeään. Oppilaita myös haastetaan etsimään ratkaisuja siihen, miten hillitä ilmastonmuutosta ja edistää liiketoiminnan kestävyyttä. Vuosina 2018–2019, Junior Universityn erilaiset aktiviteetit osallistivat 10 810 ihmistä. International Sustainable Campus Network (ISCN) palkitsi vuonna 2020 LUT Junior University -toiminnan parhaana kestävää kehitystä edistävänä yhteistyömallina.

Puhtaan ympäristön tavoitteita edistämme yhdessä kampuskaupunkiemme Lappeenrannan (Euroopan vihrein kaupunki 2021) ja Lahden (Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021) kanssa. Yhdessä Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön kanssa rakennamme Suomen vihreintä opiskelija-asuntoyhteisöä.

Tuotamme osaamista, näkemystä, koulutusta ja ratkaisuja muun muassa seuraavissa yhteistyöverkostoissa:  

Seuraamme yliopistomme tutkimuksen laatua ja tuloksellisuutta sekä opetuksen laatua ja vaikuttavuutta kansainvälisissä vertailuissa ja erillisissä arvioinneissa sekä kansainvälisissä akkreditoinneissa säännöllisesti. Ota yhteyttä

Kati Koikkalainen
Sustainability Manager
+358 40 584 2793

Tuomas Nevalainen
Tilapalvelupäällikkö
+ 358 40 684 3959

Annikka Nurkka
Laatupäällikkö
+358 40 0555784

Marko Kasurinen
Kehittämispäällikkö
+ 358 40 683 1488

etunimi.sukunimi@lut.fi