Kestävä kehitys ja vastuullisuus

LUT-yliopisto edistää kestävää kehitystä ja on vastuullinen kaikessa toiminnassaan. Strategisia valintojamme, tieteellistä tutkimustamme, akateemista koulutustamme sekä yhteiskunnallista vuorovaikutustamme ohjaavat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.   

Edistämme tutkimuksellamme, koulutuksellamme, kampustoiminnallamme sekä sidosryhmätyössämme Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita. Jaamme ympäristön, ihmisen ja talouden huomioivat, universaalit kestävän kehityksen tavoitteet olemalla (vuonna 2018) jäsenenä esimerkiksi verkostoissa:  

Lisätietoa kansainvälisestä kestävän kehityksen kampusverkostoyhteistyöstä (PRME, ISCN ja NSCN) löydät täältä.

LUT on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, mistä osoituksena on rehtorin SDG Accord -sitoumus. Vaikutamme Trailblazer 2030 -strategiamme ja tutkimuksemme kautta ensisijaisesti seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: 

Puhdas vesi ja sanitaatio

Edullista ja puhdasta energiaa

Kestävää teollisuutta,
innovaatioita ja infrastruktuureja

Vastuullista kuluttamista

Ilmastotekoja

Yhteistyö ja kumppanuus

Vastuullisuus sidosryhmäyhteistyössä  

Vastuullisuus ulottuu kaikkeen sidosryhmäyhteistyöhömme. Vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan auttamalla yrityksiä ja muita yhteiskunnan toimijoita hyödyntämään päästöttömän energian, puhtaan veden ja ilman, kiertotalouden sekä kestävän liiketoiminnan tutkimusten tarjoamia ratkaisuja.   

Seuraamme yliopistomme tutkimuksen laatua ja tuloksellisuutta sekä opetuksen laatua ja vaikuttavuutta kansainvälisissä vertailuissa ja erillisissä arvioinneissa sekä kansainvälisissä akkreditoinneissa säännöllisesti.  

Teemme laajasti yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa. International Sustainable Campus Network (ISCN) palkitsi vuonna 2020 LUT Junior University -toiminnan parhaana kestävää kehitystä edistävänä yhteistyömallina.

Yhdessä Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön kanssa rakennamme Suomen vihreintä opiskelija-asuntoyhteisöä. Puhtaan ympäristön tavoitteita edistämme yhdessä kampuskaupunkiemme Lappeenrannan (Suomen ilmastopääkaupunki) ja Lahden (Euroopan ympäristöpääkaupunki) kanssa.

Tuotamme osaamista, näkemystä, koulutusta ja ratkaisuja muun muassa seuraavissa yhteistyöverkostoissa:  

Työstämme kestävän tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja strategisten teollisten kumppaneidemme kanssa. LUT-lähtöisen tutkimuksen kaupallistamisessa auttaa Green Campus Open. Sijoitusyhtiömme Green Campus Innovations on tutkimuksen siemenvaiheen rahoittaja.Ota yhteyttä

Kati Koikkalainen
Sustainability Manager
+358 40 584 2793

Tuomas Nevalainen
Tilapalvelupäällikkö
+ 358 40 684 3959

Annikka Nurkka
Laatupäällikkö
+358 40 0555784

Marko Kasurinen
Kehittämispäällikkö
+ 358 40 683 1488

etunimi.sukunimi@lut.fi