Strategia 2020: Trailblazer

Show the way. Never follow.

Etsimme vastauksia avainkysymyksiin

Poltammeko
kaiken
loppuun?

Jätämmekö
ihmiskunnan kärsimään
pilaamastaan vedestä?

Hautaammeko
tulevaisuutemme
jätteiden mukana?

Annammeko Euroopan
taantua maailman
takapihaksi?

Emme. Vaikutamme uudella tavalla.


 

Näytämme tietä

 • Valtaosin uusiutuviin lähteisiin perustuvat energiaratkaisut
 • Jätteetön maailma, ainoastaan kiertävää raaka-ainetta
 • Puhdasta vettä kaikille
 • Uudet kestävän kehityksen liiketoimintamallit
 • Uutta vihreän kasvun yrittäjyyttä Euroopan kirittämiseksi
   
 

Tieteelliset ratkaisut

Puhdas energia

 • Energiamarkkinat ja aurinkotalous
 • Energian muunto- ja varastointiteknologiat
 • Kestävyystutkimus

Kiertotalous

 • Veden puhdistus ja uudelleenkäyttö
 • Kierrätetyn ja uusiutuvan raaka-aineen käsittely
 • Tuotteet ja elinkaariarviointi 

Kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys

 • Innovointi ja kestävä arvonluonti
 • PK-yritykset ja kansainvälinen yrittäjyys
 • Liiketoiminnan analytiikka ja päätöksenteko
 • Yritysten digitalisaatio
 • Lue lisää kestävästä liiketoiminnasta

Poikkileikkaavat teemat

 • Digitalisaatio ja datatiede
 • Kärkialojen tutkimus Venäjän kontekstissa ja parhaiden venäläiskumppaneiden kanssa 
 

Tavoitteitamme

Koulutus

Koulutamme vastuullisesti uteliaita, yrittäjämäisiä ja aloitekykyisiä ratkaisijoita muuttamaan työelämää. Meillä on kilpailijoihin verrattuna paras työllistyminen.

Tutkimus

Etsimme ratkaisuja ihmiskunnan kohtalonkysymyksiin. Lisäämme tutkimuksemme laatua, vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä kilpaillun rahoituksen määrää.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Vaikutamme uudella tavalla, näytämme tietä. Olemme Suomen ensimmäinen OECD-kriteeristön
täyttävä yrittäjämäinen yliopisto. Vakiinnutamme asemamme maailman parhaiden yliopistojen joukossa. 

 

Arvomme

 • Rohkeus menestyä
 • Intohimo luoda uutta tieteen avulla
 • Tahto rakentaa hyvinvointia
We are the Trailblazers. Showing the way, never following.
Lisää videoita LUT YouTubessa »

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot