LUT-yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkijaopettaja Matti Kojo
Julkaistu 22.8.2022
Päivitetty 28.8.2023

Mitkä asiat yhteiskuntatieteissä ovat erityisen ajankohtaisia?

Monikin eri asia. Nostaisin esiin energiamurroksen ja sitä koskevan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen. Esimerkiksi sen, millaisilla politiikkatoimilla energiamurrosta voidaan kiihdyttää, miten kansalaiset voivat osallistua ja miten murros toteutetaan oikeudenmukaisesti.

 

Mitä työpöydälläsi on juuri nyt?

Tyttäreni tokaisi, että ainakin sotkua! Osallistuin juuri LUT-perehdytykseen, josta sain monta hyödyllistä vinkkiä. Valmistelen myös esitystäni konferenssiin, joka pidetään Madridissa. Pöydällä odottaa lisäksi kahden artikkelikäsikirjoituksen arviointi.

 

Miten päädyit akateemiselle uralle?

Kirjoitin 1990-luvun puolivälissä Tampereen yliopiston valtio-opin seminaarissa paperin Benjamin Barberin vahvasta demokratiasta ja kansalaisosallistumisesta ympäristönvaikutusten arviointimenettelyssä. Artikkelin pohjalta emeritusprofessori Olavi Borg kysyi, olisinko kiinnostunut eräästä tutkimushankkeesta ja pyysi käymään hänen juttusillaan. Mahdollisuus kirjoittaa gradu tutkimushankkeessa – palkallisesti – kiinnosti kovasti opiskelijaa, joka pohti kuumeisesti, mihin ihmeeseen työelämässä voisi sijoittua yhteiskuntatieteellisen koulutuksen turvin lamasta toipuvassa Suomessa. Pääsin mukaan Julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelman (JYT2001) rahoittamaan hankkeeseen, joka sittemmin poiki uusia energiapolitiikkaan liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita. Tällä tiellä olen edelleen.

 

Mistä asioista nautit työssäsi eniten?

Nautin siitä, kun saan syventyä johonkin uuteen tutkimusaineistoon ja onnistun yhdistämään empiriaan jonkun teoreettisen näkökulman. Myös innostuneessa tutkimusryhmässä toimiminen on palkitsevaa ja opettavaista.

 

Mitä pidät tähänastisen urasi kohokohtana?

Ilman muuta valinta LUTiin tutkijaopettajaksi!

 

Mitä haluaisit tutkia, jos kaikki olisi mahdollista?

Suomen ydinjätepolitiikan muotoutumista! Näillä näkymin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus alkaa Suomessa ensimmäisenä maailmassa. Aiheeseen liittyy vielä paljon tutkittavaa.

 

Kuka tai mikä inspiroi sinua viimeksi?

Kuulin hiljattain Mariëlle Feenstran puheenvuoron inklusiivisesta energiatransitiosta. Se herätti miettimään energiaköyhyyttä ja energiapolitiikan sukupuolittuneisuutta.

 

Miten palaudut työstäsi?

Ennen kaikkea liikunnan avulla. Pyrin lenkkeilemään säännöllisesti – Oulussa Terwamaratonin puolikas meni aikaan 1.50 ja rapiat. Myös höntsäfutis ja -koris ovat oivallisia keinoja unohtaa työasiat.

 

Kerro jokin asia itsestäsi, jota muut eivät kenties tiedä.

Olen mukana Terveempi Onkivesi ry:n toiminnassa. Yhdistys vaikuttaa Vuoksen vesistön latvavesillä Iisalmen reitillä Ylä-Savossa. LUTin strategiassa mainittu puhdas vesi on tärkeä muistutus siitä, ettei puhdas vesi ole itsestäänselvyys.

 

Miksi yhteiskuntatieteitä kannattaa opiskella LUTissa?

LUTissa on jo syvällistä osaamista eri teknologioista. Yhteiskuntatieteiden kandidaattien koulutus laajentaa tarjontaa entisestään. LUTin yhteiskuntatieteet avaavat näkökulmia ihmisen ja teknologian väliseen suhteeseen: siihen, mitä mahdollisuuksia teknologia avaa ihmiselle, mutta myös siihen, miten yhteisöt vaikuttavat teknologiaan.