3D printing metal.
Julkaistu 14.12.2021
Päivitetty 22.8.2022

Tällä sivulla

left

Tulevaisuuden valmistava teollisuus tarkoittaa hajautettua varastoverkostoa ja isojen tuotantoyksiköiden korvaamista pienillä ja paikallisilla yksiköillä. Tuotteiden valmistus tuodaan lähelle kulutusta, mikä säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä. Teolliset yritykset pyrkivät hankkimaan tarvitsemansa raaka-aineet ja komponentit nopeasti sinne, missä niitä tarvitaan.

Keskeistä on myös se, että jatkossa tuotteita tehdään pääsääntöisesti vain tarpeeseen.

3D- ja 4D-teknologioiden yleistyminen palvelee myös tavallista kuluttajaa, joka voi hakea vaikkapa tilaamansa uuden huonekalun tai auton varaosan kotinsa läheisyydessä sijaitsevasta pisteestä. Uusi teknologia tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia teollisuudelle.

Näin kuvailee Veli Matti Virolainen, LUT-kauppakorkeakoulun hankintatoimen professori ja AMBI-tutkimusalustan johtaja. LUT-yliopiston poikkitieteellinen AMBI-tutkimusalusta kehittää uusia työkaluja ja malleja valmistavan teollisuuden johtamiseen digitalisoituneessa maailmassa.

AMBI tulee sanoista Analytics-Based Management for Business and Manufacturing Industry. AMBI on yksi LUTin viidestä tutkimusalustasta ja ainoa, jota vetää LUT-kauppakorkeakoulu.

"Voi sanoa, että olemme monella tavalla luomassa jotain aivan uutta. AMBI:n parissa kehitetään teknis-taloudellisia simulaatiomalleja esimerkiksi kaivosteollisuuden alalle sekä älykästä toimitusketjun hallintamekanismia, joka mukautuu nopeasti kysynnän muutoksiin," kertoo Pasi Luukka, LUT-kauppakorkeakoulun professori ja AMBI-tutkimusalustan toinen nokkamies.

Virolainen jatkaa, että kyse on laajasta ja poikkitieteellisestä tutkimusalustasta, jonka aikaansaannokset voivat auttaa yrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja edistämään kestävää digitaloutta. Samalla LUT-yliopistoon luodaan vahva kokeellisen yritystutkimuksen ryhmä.

"Meillä on mahdollisuus olla nostamassa Eurooppaa takaisin valmistavan teollisuuden kärkikahinoihin", Virolainen sanoo.

right
left
right

Mitä AMBI tutkii?

  • 3D- ja 4D-valmistustekniikoiden merkitystä ja robotiikkaa valmistavassa teollisuudessa
  • Tekoälyn hyödyntämistä ja digitaalisia työkaluja kuten esineiden internet (sensorit, videot) sekä digitalisoituja ja automatisoituja ekosysteemejä
  • Uusia tekoäly- ja koneoppimismenetelmiä liiketoiminta-analytiikassa
  • Valmistukseen ja tuotantoon liittyviä bisnesmalleja sekä analytiikkaan perustuvaa päätöksentekoa
  • Älykkäitä kannattavuusanalyysimenetelmiä teollisuudelle
  • Älykästä toimitusketjun riskienhallintaa ja joustavuutta
  • Yritysanalytiikkaa pehmeän tietojenkäsittelyn tulokulmalla
left

Tavoitteena parantaa yritysten vikasietoisuutta

LUT-kauppakorkeakoulu pitää AMBI:ssa yritysnäkökulmaa vahvasti esillä.

"Koronapandemia on aiheuttanut teollisuudelle lukuisia ongelmia, mutta AMBI yrittää kehittää malleja, jotka nostavat yritysten resilienssiä eli vikasietoisuutta myös niin sanotuissa normaaleissa olosuhteissa", Virolainen kertoo.

Pasi Luukka sanoo, että yritysten resilienssin vahvistamiseen liittyy data-analytiikkaan perustuva riskienhallintajärjestelmä. Luukka on perehtynyt erityisesti data- ja bisnesanalytiikkaan sekä sumeisiin menetelmiin datan käsittelyssä.

Luukka huomauttaa, että big data eli massatietojärjestelmä on iso ja arvokas apu myös yrityksen hankintatoimelle jo tässä ajassa, kun esimerkiksi toimittajien kilpailutus, tehdyt sopimukset ja raportointi ovat digitaalisessa järjestelmässä. AMBI:n tarkoitus on viedä data-analytiikan hyödyntäminen uudelle tasolle.

"Kehitämme uusia analytiikkamenetelmiä, joiden avulla voidaan mallintaa koko yrityksen elinkaari. Saamme luotua kannattavuuslaskelmat uusia reaalioptiomalleja käyttäen", Luukka kertoo.

Reaalioptiomallit soveltavat optioiden arvostustekniikoita pääomabudjetointipäätöksiin.

Virolainen ja Luukka lisäävät, että datan tehokas hyödyntäminen ei vähennä ihmisen merkitystä yrityksen johtamisessa.

"Tekoälyn avulla automatisoidaan jatkossa useita dataan perustuvia päätöksentekoprosesseja, mutta ihmistä tarvitaan suunnittelemaan bisnesmalleja", Luukka sanoo.

right
left
right

Psykologiset tekijät päätösten taustalla

AMBI-tutkimusalustalla hyödynnetään myös käyttäytymistaloustiedettä yhteistyössä LUT:n strategisen tutkimuskumppanin Trenton yliopiston kanssa.

LUTin Lappeenrannan kampuksen Viipuri Labiin luodaan todellisia olosuhteita vastaava stressitilanne, jotta saadaan selville, millaisia valintoja ja millä perusteella johtajat todella tekisivät päätöksiä epävarmassa tilanteessa.

"AMBI edistää ymmärrystä siitä, kuinka ihmisen kognitio vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen rahoituksessa, päätöksenteossa tai liiketoiminta-analytiikassa", Veli Matti Virolainen sanoo.

Kokeellinen lähestymistapa auttaa havaitsemaan esimerkiksi harhoja, jotka estävät yksilöitä innovoimasta ja muuttumasta.

Viisivuotisella AMBI-tutkimusalustalla on mukana tutkijoita kaikista LUTin tiedekunnista.

Projekteja rahoittaa esimerkiksi Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Käynnissä on myös EU-rahoituksen hakuvalmistelu ja muun ulkoisen rahoituksen hakeminen.

right

Lisätietoja:

Lue seuraavaksi:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.