Havainnekuva  modulaarisesta pienreaktorista.
Julkaistu 30.5.2022
Päivitetty 28.8.2023

LUT-yliopiston valtioneuvostolle laatima selvitys pienten modulaaristen ydinreaktoreiden (SMR-teknologian) mahdollisuuksista Suomessa osoittaa, että näitä reaktoreita olisi jo nykyisen ydinenergialainsäädännön puitteissa mahdollista toteuttaa Suomessa sähkön-, lämmön- tai molempien tuotannossa.

”Selvitys raivaa tietä ydinvoiman tuotannon hajauttamiseen maantieteellisesti. Pieniin reaktoreihin perustuva lähiydinvoima on toimitusvarmaa ja sellaisenaan tärkeä osa tulevaisuuden energiajärjestelmää”, selvityksestä vastaava professori Juhani Hyvärinen LUT-yliopistosta sanoo.

Selvityksen mukaan ydinenergialakia ja ydinalan luvitus- ja valvontakäytäntöjä kehittämällä saataisiin SMR-teknologian tuomat hyödyt rakentamiselle, käytön turvallisuudelle sekä taloudelle täysin hyödynnettyä.

Ydinenergialaki kaipaa päivittämistä

Pienten modulaaristen ydinvoimaloiden omistusrakenne, sijoittelu, toteutustavat, turvallisuusominaisuudet ja valmistus poikkeavat monelta osin nykyisistä ydinvoimalaitoksista. LUTin tekemä selvitys arvioi näiden kriteerien valossa suomalaisen ydinalan lupajärjestelmän ja valvontamenettelyjen kehitystarpeita.

Lakia, luvitusta ja valvontaa kehittämällä voitaisiin edistää SMR-teknologioiden hyödyntämistä energiantuotannossa. Tässä kehitystyössä olisi otettava huomioon sekä rakentamisvaihe että käytön turvallisuus koko elinkaaren ajan.

Selvityksessä arvioidaan, että pienreaktoreista koostuvan laitoskokonaisuuden hyväksyminen saattaa yhteiskunnan kannalta olla merkityksellisempää kuin kunkin yksittäisen reaktorin lupaprosessin käynnistäminen erillisellä periaatepäätöksellä. Tämä tietysti haastaa myös tulevia liiketoimintamalleja kokonaisajatteluun.

Tällöin ydinenergiahankkeita koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen energiapoliittinen sisältö erotettaisiin yksityiskohtaisesta yksittäisiä reaktoreita koskevasta päätöksenteosta. Tämä toteutuisi erityisesti silloin, kun hankkeen toteutus perustuu yhtäaikaisiin pienvoimaloihin mahdollisesti usealla sijoituspaikalla tai useamman reaktorin sarjana.

”Lausunnolla olleessa Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksessa SMR-reaktorit esitetään potentiaalisena vaihtoehtona energiantuotannon kehittämiseksi. Ydinvoimalla on tärkeä rooli Suomen energiahuollon toimitusvarmuuden turvaamisessa ja valtakunnallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo.

Selvitysraporttia ja sen jatkotöitä hyödynnetään ydinenergialain käynnissä olevassa uudistustyössä. Tavoitteena on, että työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltavana oleva lakiesitys saadaan eduskuntaan, ja uudistettu laki voimaan seuraavalla hallituskaudella, arviolta vuonna 2027.

 

Juhani Hyvärinen, LUT-University board member
Pieniin reaktoreihin perustuva lähiydinvoima on tärkeä osa tulevaisuuden energiajärjestelmää
Juha Hyvärinen
Professori

Sähköntuotanto on Suomessa jo vähäpäästöistä

Viime vuonna 87 prosenttia suomalaisesta sähköstä oli päästötöntä. Osuus lisääntyy tänä vuonna entisestään, kun OL3-ydinvoimalaitosyksikkö otetaan kaupalliseen käyttöön ja tuulivoimaa rakennetaan runsaasti lisää.

Seuraavaksi ratkaistava päästövähennyskohde energiajärjestelmässä on Suomen yleisin lämmitysmuoto eli kaukolämmitys, josta vielä noin puolet tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.

Lisätietoja:

left
right

Jaakko Louvanto

Erityisasiantuntija

Työ- ja elinkeinoministeriö

puh. 029  504 8274

jaakko.louvanto@gov.fi

Lue myös:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.