Julkaistu 13.6.2024
Päivitetty 13.6.2024

Yritysten tulisi keskittyä strategisiin ja systemaattisiin tapoihin hyödyntää metaversumin tarjoamia mahdollisuuksia, havainnoi tuore LUT-kauppakorkeakoulun tutkimus The Metaverse Flywheel: Creating Value across Physical and Virtual Worlds.

Professori Paavo Ritala arvioi, että ammatillinen ja yksityinen elämämme tapahtuu jatkossa enenevässä määrin digitaalisissa ympäristöissä ja osittain jopa virtuaalimaailmoissa.

”Olemme todistamassa asteittaista siirtymistä kohti virtuaalitodellisuutta kaikilla yhteiskunnan ja liiketoiminnan aloilla. Se, mitä olemme jo nähneet pelimaailmassa moninpelaajien kesken, näemme jatkossa myös muilla elämänalueilla”, Ritala sanoo.

LUT-kauppakorkeakoulun ja Uumajan yliopiston tutkimus löysi kolme keskeistä tapaa, joilla metaversumia voi hyödyntää liiketoiminnassa.

left

Tutkimuksen kolme keskeistä havaintoa

Ritalan, teollisuusprofessori Mika Ruokosen ja apulaisprofessori Angelos Kostiksen tutkimus perustuu haastatteluihin, jotka on tehty metaversumin varhaisten omaksujien ja innovaattoreiden keskuudessa. Tutkimus tunnistaa kolme keskeistä metaversumin mahdollisuutta:

1 Tulevaisuuden ennakointi: vasta suunnitteilla olevien tilojen ja todellisuuksien luominen ja kehittäminen virtuaaliympäristöissä. Tämä auttaa käyttäjiä valmistautumaan mahdollisiin, tuntemattomiin tai odottamattomiin tilanteisiin ja skenaarioihin. Usein on myös kustannustehokkaampaa suunnitella merkittäviä projekteja virtuaalisesti ennen kuin lähdetään fyysiseen toteutukseen (esim. isot rakennusprojektit).

2 Pysyvät virtuaaliympäristöt: muokattavia, kehittyviä, ja jatkuvasti saatavilla olevia digitaalisia ympäristöjä. Parhaimmillaan virtuaalisissa ympäristöissä voidaan luoda malleja, objekteja ja käyttäjäidentiteettejä, joiden avulla voidaan ratkaista käytännön työelämän ja liiketoiminnan haasteita.

3 Integraatio kahden maailman välillä: virtuaalisen maailman kokemusten ja oivallusten integrointi fyysiseen maailmaan ja päinvastoin. Tämä voi johtaa parempiin käyttäjäkokemuksiin, kustannussäästöihin sekä uusien tuotteiden ja innovaatioiden kehittämiseen.

right

Mikä metaversumi?

Metaversumia on kutsuttu internetin seuraavaksi sukupolveksi. Se on visio yhteentoimivasta verkostosta, jossa on toisiinsa kytkeytyviä reaaliaikaisia ja kehittyviä 3D-virtuaalimaailmoja ja -ympäristöjä. Metaversumia voi hyödyntää monella eri teknologialla, kuten virtuaalitodellisuuden (VR), lisätyn todellisuuden (AR) sekä laajennetun todellisuuden (XR) laitteilla ja sovelluksilla – tai vaihtoehtoisesti normaaleilla kuluttajalaitteilla kuten älypuhelimilla. Laitteita ja käyttöliittymiä tärkeämpää on idea digitaalisista ympäristöistä, jotka mahdollistavat yhteistyön, innovoinnin ja arvonluonnin.

Vaikka jotkut yritykset, kuten Meta (aiemmin Facebook) ja Disney, ovat viime aikoina vähentäneet metaversumiin liittyviä panostuksia, metaversumi tarjoaa edelleen merkittäviä mahdollisuuksia sekä suurille että pienille organisaatioille. Tutkijoiden mukaan metaversumin odotetaan kehittyvän edelleen teknologian asteittain parantuessa seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Vuodelle 2021 ajoittunut hype ja innostus on vaihtunut pragmaattiseen kehitystyöhön ja piloteista ollaan pikkuhiljaa siirrytty joissakin yrityksissä konkreettiseen tekemiseen.

Tutkimuksen käytännön esimerkkejä

Tutkimuksessa esitellään käytännön esimerkkejä metaversumin hyödyntämisestä eri organisaatioissa.

left
Rakennustyöntekijöitä

Rakennustyömaa: 

ruotsalaislähtöinen, monikansallinen Skanska-rakennuskonserni hyödyntää metaversumia työntekijöidensä turvallisuuskoulutuksessa. Työntekijät voivat kokea virtuaalisessa ympäristössä erilaisia työmaaolosuhteita ja riskejä, mikä parantaa heidän turvallisuustietoisuuttaan ja vähentää onnettomuuksia.

right
Varasto

Koulutusympäristö:

helsinkiläinen Jollas Instituutti ja virtuaalisia koulutusratkaisuja tarjoava 3DBear ovat kehittäneet metaversumiympäristön, jossa uudet työntekijät voivat harjoitella tuotteiden keräysprosessia ennen varsinaista työskentelyä kaupassa tai varastossa. Tämä virtuaalinen koulutusympäristö parantaa oppimisprosessia ja vähentää virheiden riskiä.

left

Kiinteistöinfrastruktuuri:

Eräs kiinteistöinfrastruktuurioperaattori käyttää metaversumia tulevien rakennusten suunnittelussa ja nykyisten toimintojen parantamisessa. Virtuaaliset mallinnukset ja simuloinnit auttavat optimoimaan rakennusten käyttöä ja ylläpitoa koko rakennuksen elinkaaren ajan.

right
Ratikka, Helsinki

Helsingin turismi:

Helsingin kaupunki ja virtuaaliratkaisujen kehittäjä Zoan ovat luoneet useita ratkaisuja markkinointi- ja viestintätarkoituksiin. Virtuaaliset mallit muun muassa auttavat matkailijoita tutustumaan kaupunkiin ennen vierailua ja tarjoavat tarvittaessa pääsyn kulttuurikohteisiin myös etäyhteyksin.

Metaversumi tarjoaa uusia arvonluontimahdollisuuksia

Vuonna 2021 metaversumiin liittyviin aloitteisiin oli investoitu globaalisti sijoittajien rahaa yhteensä jo 13 miljardia dollaria, ja määrä kasvaa  edelleen. Metaversumin täysi potentiaali on vasta kehittymässä, mutta jo nyt se tarjoaa monenlaisille organisaatioille uusia arvonluontimahdollisuuksia.

Toisaalta metaversumin ympärillä on ollut myös liiallisuuksiin menevää innostusta, jonka karuimpana seurauksena metaversumia hyödyntäviä yrityksiä on hiljattain mennyt konkurssiin tai jotkut yritykset ovat vähentäneet metaversumipanostuksiaan.

"Osittain nämä taka-askeleet johtuvat siitä, että lainaraha on kallistunut merkittävästi, ja yritykset ovat joutuneet pohtimaan uudelleen investointejaan ja panostuksiaan uusiin teknologioihin. Voi myös ajatella, että moni metaversumiin liittyvä idea oli tavallaan aikaansa edellä", Ritala sanoo.

"Tästä huolimatta kehitys etenee vääjäämättä ja visiot muuttuvat pikkuhiljaa konkretiaksi, vaikka välillä vauhti hidastuu ja visioita muokataan vastaamaan paremmin sitä, mikä toimii käytännössä."

LUTin tutkimuksen mukaan yritysten kannattaisi hyödyntää metaversumin tarjoamia mahdollisuuksia muun muassa tulevaisuuden suunnittelussa ja ennakoinnissa, teollisten prosessien, tuotteiden ja palvelujen jatkuvassa mallinnuksessa, sekä fyysisen ja virtuaalisen maailman saumattomassa integroinnissa.

”Metaversumi voi toimia virtuaalisena  mahdollistajana, joka kiihdyttää innovaatioita ja liiketoiminnan kehitystä. Sen hyödyntäminen vaatii uudenlaista ajattelua ja uusia toimintamalleja, muun muassa laajojen datamassojen hallintaa, fyysisten tilojen digitaalista mallintamista sekä digitaalisten objektien luomista ja uudelleenkäyttöä”, sanoo teollisuusprofessori Ruokonen.

The Metaverse Flywheel: Creating Value across Physical and Virtual Worlds -tutkimus on julkaistu arvostetussa tieteellisessä julkaisussa California Management Review’ssa.

Lisätietoja:

Lue seuraavaksi:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.